Tin tức về "băng đảng ma túy"

Bị siết, lợi nhuận từ kinh doanh ngoại hối vẫn tăng mạnh

10/31/2018 11:40:00 AM

(Taichinh) - Vài năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước áp dụng chính sách thắt chặt tín dụng ngoại tệ, song dường như không ảnh hưởng đến lợi nhuận mảng này mang lại cho các nhà băng.