Tin tức về "lạm phát"

Người Nhật mách nước để người Việt bán hàng đắt khách

12/13/2018 8:30:00 AM

Một doanh nghiệp Việt mất đơn hàng 9 tỉ đồng từ đối tác Nhật chỉ vì tư duy dễ dãi.

Khi nào doanh nghiệp Việt sẽ hưởng lợi thuế quan từ CPTPP?

11/28/2018 10:30:00 PM

Từ ngày 14/1/2019, hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam và 6 nước đã phê chuẩn CPTPP chính thực thực hiện theo lộ trình thuế quan cam kết.