Tin tức về "USD tự do"

PTKT vàng: Bước phục hồi tốt ngày thứ Sáu giúp vàng tiến gần ngưỡng kháng cự quan trọng

10/1/2018 9:57:00 PM

PTKT vàng: Bước phục hồi tốt ngày thứ Sáu giúp vàng tiến gần ngưỡng kháng cự quan trọng

Vàng chạm đáy 4 tuần, nhiều khả năng sẽ giảm thêm

10/1/2018 9:37:00 PM

Vàng chạm đáy 4 tuần, nhiều khả năng sẽ giảm thêm