84 doanh nghiệp bị cắt margin trên HNX trong quý 4

0
87

Phân nửa trong số các mã chứng khoán bị cắt margin trên HNX trong quý 4 thuộc nhóm chứng khoán bị cảnh báo hoặc kiểm soát, hoặc thuộc cả 2 diện.

Ngày 10/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo danh sách 84 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 4/2022. Trong đó, nhiều doanh nghiệp bị cắt margin vì tổng hợp của hơn 1 lý do, bao gồm bị cảnh báo, bị kiểm soát, lỗ sau thuế tại BCTC bán niên soát xét, hoặc đang trong diện bị đình chỉ giao dịch.

Có 3 doanh nghiệp thuộc nhóm có khả năng bị hủy niêm yết là CKVHGMPVL. Hai doanh nghiệp niêm yết dưới 6 tháng là DVM và PCH.

BII (CTCP Louis Land) tiếp tục vào danh sách không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch margin, với lý do cổ phiếu thuộc diện cảnh báo và chậm công bố BCTC bán niên 2022 soát xét quá thời hạn quy định.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 3 ngày 12/09, BII đã thông qua việc đổi tên Công ty và địa chỉ trụ sở. Cụ thể, từ CTCP Louis Land đổi thành CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư – tên trước khi chuyển thành Louis Land vào tháng 3/2021. Lãnh đạo Công ty cho biết dù đổi tên nhưng Công ty sẽ không thay đổi mã cổ phiếu.

L14 (CTCP Ligogi 14) cũng chung cảnh ngộ, tiếp tục bị cắt margin vì lỗ tại BCTC soát xét bán niên 2022. Trên thực tế, cổ phiếu L14 đã bị cắt margin từ ngày 19/08 với cùng lý do trên, dù đã giảm lỗ từ 234 tỷ đồng xuống còn 24 tỷ đồng hậu soát xét.

Yếu tố chính khiến khoản lỗ của L14 giảm gần 211 tỷ đồng nằm ở chi phí tài chính với mức giảm 85% so với báo cáo tự lập, từ hơn 418 tỷ đồng xuống còn 64 tỷ đồng. Chênh lệch này đến từ việc L14 thay đổi mô hình hoạt động và loại BCTC. Cụ thể, L14 thay đổi mô hình hoạt động từ có kế toán trực thuộc và công ty con thành đơn vị có kế toán trực thuộc, chuyển loại hình BCTC từ BCTC riêng của công ty và BCTC hợp nhất thành BCTC tổng hợp.

L14 cho biết nguyên nhân do công ty con – CTCP Đầu tư tài chính Licogi 14 (L14 FI) phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên, người lao động nên tỷ lệ sở hữu của Công ty tại đây giảm từ 51% xuống 48.57%, chuyển từ hình thức công ty con sang công ty liên kết. Ngày bắt đầu có hiệu lực là 18/06/2022.

Nguồn: HNX

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here