9 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.17 triệu tỷ đồng

0
108

Hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 9 phục hồi và phát triển tích cực với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 2.9% so với tháng trước và tăng 36.1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý 1 tăng 5% và quý 2 tăng 20.1% và quý 3 tăng 41.7%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 493.1 ngàn tỷ đồng, tăng 2.9% so với tháng trước và tăng 36.1% so với cùng kỳ năm trước, đạt quy mô năm 2019 – năm chưa có dịch COVID-19. Trong quý 3/2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1,450.4 ngàn tỷ đồng, tăng 3.8% so với quý trước và tăng 41.7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4,170.2 ngàn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 giảm 5%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 16.8% (cùng kỳ năm 2021 giảm 6.6%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2022 có quy mô cũng như tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm lại đây và tăng 14.2% so với 9 tháng năm 2019 – năm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Mặc dù vậy, quy mô của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2022 ước tính chỉ đạt khoảng 84% trong điều kiện bình thường không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2022 ước đạt 3.300 ngàn tỷ đồng, tăng 15.8% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 11.6%), chủ yếu do doanh thu cùng kỳ năm trước đạt thấp vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, nhóm vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 25.9%; may mặc tăng 16.6%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 15.3%; lương thực, thực phẩm tăng 11.4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 6.9%. Bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm nay phục hồi tích cực với doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Khánh Hòa tăng 60.8%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 57.2%, Bình Dương tăng 43.0%; Cần Thơ tăng 41.1%; Hà Nội tăng 40.4%; Đà Nẵng tăng 39.5%; Hải Phòng tăng 31.2%; Quảng Ninh tăng 27.3%

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm 2022 ước đạt 430.9 ngàn tỷ đồng, tăng 54.7% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu vui chơi và du lịch của người dân tăng cao trong dịp hè. Mặc dù vậy doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm nay chỉ bằng 97.8% so với cùng kỳ năm 2019.​ Doanh thu 9 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Cần Thơ tăng 122.5%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 100.2%; Hà Nội tăng 92.4%; Quảng Ninh tăng 84.7%; Đà Nẵng tăng 84.0%; Đồng Nai tăng 55.5%; Bình Dương tăng 48.7%.

Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm 2022 ước đạt 18.2 ngàn tỷ đồng, gấp 3.9 lần so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch nội địa. Tuy nhiên, doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm nay mới chỉ bằng 55.9% so với cùng kỳ năm 2019.​ Doanh thu 9 tháng năm 2022 của một số địa phương so với cùng kỳ năm trước như sau: Cần Thơ tăng 766.8%; Đà Nẵng tăng 634.7%; Hà Nội tăng 386.3%; Hải Phòng tăng 277%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 151.9%; Quảng Ninh tăng 90.3%.

Doanh thu dịch vụ khác 9 tháng năm 2022 ước đạt 421.1 ngàn tỷ đồng, tăng 34.5% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể mức tăng 9 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 85.8%; Cần Thơ tăng 55%; Thanh Hóa tăng 31.6%; Hà Nội tăng 30.9%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 23.8%; Bình Dương tăng 19.8%; Hải Phòng tăng 14.6%.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here