ABS báo lãi ròng quý 3/2022 tăng 46%

0
77

Kết thúc quý 3/2022, CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Bitagco, HOSEABS) thu về hơn 5 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 3, ABS đạt hơn 165 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với quý 3/2021 và giá vốn tăng chậm hơn, ở mức 6%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 65%, đạt gần 10 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó tăng từ 3.9% lên mức 6%.

Kết quả, ABS thu về hơn 5 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 46% so với cùng kỳ, dù chi phí tài chính tăng 43%, lên gần 12 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, ABS đạt gần 949 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33% so với cùng kỳ. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu với tỷ lệ 81% là doanh thu bán phân bón các loại, sản phẩm khác thuộc nông nghiệp tăng 28%. Phần còn lại là doanh thu bán xăng dầu, nhớt các loại tăng hơn 97% so cùng kỳ.

Qua đó, Công ty thu về lợi nhuận ròng hơn 17 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Năm 2022, ABS đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1,380 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 15% và 11% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện 69% chỉ tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Cuối quý 3/2022, tổng tài sản của ABS tăng 5% so với đầu năm, lên hơn 1,678 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền cao gấp 2.2 lần đầu năm, đạt gần 7 tỷ đồng.

Nợ phải trả chủ yếu là dư nợ vay ngắn hạn hơn 516 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here