Bảo hiểm BIDV giảm 47% lợi nhuận ròng quý 3

0
88

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSEBIC) tiếp tục có quý kinh doanh đi lùi, do lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm trong khi chi phí quản lý tăng mạnh.

Trong quý 3/2022, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIC có doanh thu thuần tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 691 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 33% và chi phí nhượng tái bảo hiểm giảm nhẹ 5%. Dù vậy, chi phí tăng cao hơn doanh thu thuần, với mức tăng 69%, do các chi phí bồi thường, chi phí khác và dự phòng dao động lớn đều tăng mạnh, khiến lãi gộp giảm 5% còn hơn 161 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động đầu tư tài chính của Công ty có lãi hơn 71 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 4%. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đến 57%, lên gần 156 tỷ đồng. Do vậy, lãi ròng quý 3 của BIC giảm 47%, còn gần 57 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, với lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm đi ngang và lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 17%, BIC ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 177 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ.

Năm 2022, lợi nhuận hợp nhất trước thuế được BIC dự kiến giảm 23% so với năm 2021, về còn 385 tỷ đồng. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện được 62% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Cuối quý 3/2022, tổng tài sản của BIC tăng 9% so với đầu năm, đạt gần 6,590 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn (gần 4,180 tỷ đồng) tăng 13%, tiền và các khoản tương đương tiền (hơn 83 tỷ đồng) gấp 2.7 lần đầu năm.

Nợ phải trả cũng tăng 19% so với đầu năm, lên gần 4,126 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản dự phòng nghiệp vụ (2,914 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm).

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here