BB Power Holdings báo lãi sau thuế nửa đầu năm giảm gần 12%

0
100

Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm nay đạt 18,4 tỷ đồng, giảm 11,5% so với kỳ trước.

Sau 1 năm, công ty tăng 44,7% nợ phải trả và giảm 2,2% nợ trái phiếu.

BB Power Holdings vừa công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm nay với lợi nhuận sau thuế 18,4 tỷ đồng, giảm 11,5% so với kỳ trước. Vốn chủ sở hữu là 3.032,4 tỷ đồng, giảm 9,7% so với đầu năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đi ngang với mức 0,6%.

Tại ngày 30/6, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu và hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu lần lượt đạt 3,88 lần và 0,13 lần, tương đương nợ phải trả 11.765,7 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu 394,2 tỷ đồng.

Trước đó, cùng kỳ năm trước, vốn chủ sở hữu 3.359,2 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,42 lần tương đương nợ phải trả khoảng 8.129,3 tỷ đồng. Còn hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,12 lần, tương đương dư nợ trái phiếu 403,1 tỷ đồng. Như vậy, sau 1 năm, công ty tăng 44,7% nợ phải trả và giảm 2,2% nợ trái phiếu.

Dữ liệu: HNX

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 24/12/2020, BB Power Holdings hoàn tất phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu mã BBP.H.20.23.001. Số trái phiếu này có thời hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 24/12/2023.

BB Power Holdings được thành lập vào 4/1/2021, là pháp nhân phụ trách mảng năng lượng thuộc BB Group – tập đoàn đa ngành hoạt động trong các mảng gồm năng lượng, công nghiệp khí, khai khoáng, xây dựng, bất động sản, hàng tiêu dùng của ông Vũ Quang Bảo. Ông Bảo sinh năm 1970, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật BB Power Holdings. Được biết, ông Bảo là em trai của ông Vũ Quang Hội – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bitexco và cũng là Tổng giám đốc tập đoàn này.

Nguồn: NDH

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here