Bệnh viện tim Tâm Đức có lãi quý 3 trở lại

0
195

Không còn giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19 như quý 3 năm trước, nên CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (UPCoM: TTD) chuyển từ lỗ sang có lãi hơn 31 tỷ đồng trong quý 3 năm nay.

Kết thúc quý 3/2022, doanh thu thuần của TTD cao gấp 3.9 lần cùng kỳ, lên gần 211 tỷ đồng nhờ doanh thu khám, chữa bệnh và bán thuốc đều tăng cao. Do vậy bệnh viện có lãi gộp hơn 54 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gộp hơn 2 tỷ đồng.

Doanh thu tăng cao nên mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 96% và 71% so với cùng kỳ năm trước nhưng TTD vẫn chuyển từ lỗ sang có lãi hơn 31 tỷ đồng trong quý 3 năm nay.

Lý giải về kết quả kinh doanh khởi sắc, TTD cho biết, quý 3 năm 2021 là thời kỳ dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Mọi hoạt động kinh doanh đều chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề bởi đại dịch. Tình hình hoạt động giảm mạnh trong khi vẫn phải gánh chịu các khoản chi phí cố định không đổi và chi phí chống dịch tăng thêm nên quý 3/2021, bệnh viện lỗ trong quý 3/2021. Sang quý 3 năm nay, hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh nên bệnh viện có lãi trở lại.

Năm 2022, TTD lên kế hoạch kinh doanh với 550 tỷ đồng doanh thu  và 49 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 28% và gấp 4.5 lần thực hiện năm 2021. So với mục tiêu này, bệnh viện vượt mục tiêu đề ra sau 9 tháng.

Tính đến cuối quý 3/2022, bệnh viện có tổng tài sản hơn 334 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định chiếm 47% tổng tài sản, giảm 6% so với đầu năm.

Phải thu và đầu tư tài chính ngắn hạn của TTD lần lượt gấp 2.9 lần và 2.5 lần đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi có kỳ hạn.

Nợ phải trả chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn với hơn 54 tỷ đồng, tăng 68% so với đầu năm.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here