Bia Sài Gòn – Tây Đô báo lãi 9 tháng gấp đôi cùng kỳ

0
97

CTCP Bia – Nước giải khát Sài Gòn – Tây Đô (TDBECO, OTC: STD) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) với lãi sau thuế quý 3/2022 hơn 740 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ sau thuế hơn 2.8 tỷ đồng. Theo đó, lãi sau thuế 9 tháng gấp đôi cùng kỳ, đạt hơn 19 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3/2022 của STD. Đvt: Tỷ đồng

Kết thúc quý 3, STD ghi nhận doanh thu thuần hơn 95.6 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng thấp hơn (gấp gần 3.5 lần), dẫn đến lợi nhuận gộp tăng mạnh lên gần 5 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 1.9 tỷ đồng).

Trong kỳ, doanh thu tài chính của STD gần 2.9 tỷ đồng, tăng 48%; chi phí tài chính cao gấp 4.4 lần cùng kỳ, đạt hơn 1.5 tỷ đồng; chi phí quản lý (hơn 4.6 tỷ đồng) tăng 96%; chi phí bán hàng (hơn 360 triệu đồng) tăng 80%.

Mặc dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng cao nhưng lợi nhuận gộp kỳ này tăng mạnh nên STD vẫn lãi sau thuế hơn 740 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ sau thuế hơn 2.8 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, STD đạt gần 291 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 54% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 19 đồng, gấp đôi cùng kỳ, nhờ lợi nhuận gộp tăng mạnh (tăng 84%).

Tính tới thời điểm 30/09/2022, STD đang nắm giữ tổng tài sản hơn 367 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng đạt 138.2 tỷ đồng, tăng 11%.

Nợ phải trả cuối kỳ của STD đạt hơn 96 tỷ đồng, không biến động so với đầu kỳ, chủ yếu là thuế và các khoản phải nộp Nhà nước hơn 53 tỷ đồng (tăng 49%) và vay nợ thuê tài chính dài hạn xấp xỉ 28 tỷ đồng (giảm gần 33%).

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here