Biểu đồ EquiVolume là gì? Cách sử dụng biểu đồ EquiVolume để giao dịch như thế nào?

0
128

Được phát triển bởi Richard W.Arms Jr, EquiVolume là một phương pháp vẽ biểu đồ giá có sự kết hợp với khối lượng giao dịch (Volume) vào trực tiếp trên biểu đồ, ở mỗi chu kỳ thời gian.

EquiVolume là gì?

EquiVolume tương tự biểu đồ nến, nhưng trong biểu đồ này, các cây nến được thay thế bằng các hộp EquiVolume với dạng hình vuông và chữ nhật. Các mô hình giá như tam giác, nêm hoặc 2 đỉnh sẽ vẫn hiển thị bình thường, nhưng sẽ được thấy rõ thêm về mặt khối lượng giao dịch ở ngay trên biểu đồ. Điều này giúp nhà đầu tư dễ dàng xác nhận khối lượng giao dịch để tìm kiếm điểm đảo chiều, biến động lớn, sự phá vỡ hỗ trợ/kháng cự hoặc biến động quá mức

Ông Arm còn phát triển chỉ số ARMS (ARMS Index) hay chỉ báo TRIN.

Cách tính toán EquiVolume

Mỗi một thanh hay hộp biểu đồ EquiVolume chứa 3 thành phần: giá cao nhất, giá thấp nhất và khối lượng giao dịch. Giá cao nhất sẽ tạo ra đỉnh của hộp, giá thấp nhất tạo đáy hộp và khối lượng giao dịch được thể hiện qua bề ngang của hộp. Nếu giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa (giai đoạn tăng giá) thì hộp được vẽ màu đen, ngược lại, nếu giá đóng cửa nhỏ hơn giá mở cửa (giai đoạn giảm giá), hộp được vẽ màu đỏ (màu sắc có thể tùy chọn).

equivolume

Khi tính toán để vẽ biểu đô EquiVolume, khối lượng giao dịch được điều chỉnh theo tỷ lệ % của giai đoạn vẽ biểu đồ. Ví dụ muốn vẽ biểu đồ ngày của 4 tháng gần đây thì khối lượng giao dịch mỗi ngày phải được chia cho tổng khối lượng của 4 tháng này. Điều này có nghĩa độ rộng của mỗi hộp sẽ là tỷ lệ % so với tổng khối lượng trong giai đoạn. Ngày có khối lượng giao dịch lớn sẽ có độ rộng lớn hơn ngày có khối lượng giao dịch nhỏ.

Vì độ rộng của mỗi hộp là khác nhau, nên cột ngày (cột x nằm ngang dưới biểu đồ) thường sẽ không được thể hiện đồng đều trên biểu đồ này. Có nhiều tuần sẽ có độ rộng rộng hơn các tuần khác, do tuần đó có khối lượng giao dịch lớn. Ngược lại cho các tuần có khối lượng giao dịch nhỏ. So sánh dưới đây cho thấy sự khác nhau giữa biểu đồ bar chart bình thường và biểu đồ EquiVolume trong cùng 1 giai đoạn của cùng một sản phẩm.

equivolume

equivolume

EquiVolume giúp xác nhận phá vỡ hỗ trợ/kháng cự

Khối lượng giao dịch là yếu tố rất quan trọng trong việc xác nhận phá vỡ hỗ trợ/kháng cự cho phân tích kỹ thuật. Khối lượng giao dịch thấp cho thấy có ít sự quan tâm và áp lực mua/bán yếu. Ngược lại, khối lượng giao dịch cao thể hiện sức mua bán mạnh. Biểu đô dưới đây minh họa cho việc breakout mạnh mô hình

Biểu đồ dưới đây cho thấy sức phá vỡ hỗ trợ là rất mạnh với thanh EquiVolume lớn chọc thủng hỗ trợ.

 

EquiVolume cảnh báo đảo chiều xu hướng

Biến động đi kèm khối lượng giao dịch lớn có thể là dấu hiệu về khởi đầu mới của 1 xu hướng giá. Biểu đồ dưới đây minh họa điều đó. Giá cắt gãy lên đường xu hướng giảm với 1 thanh EquiVolume lớn nhất tháng và giúp xác nhận đảo chiều từ giảm sang tăng, đồng thời cũng là điểm khởi phát của một xu hướng tăng mới.

Chart dưới đây cho thấy sự đảo chiều của 1 xu hướng tăng bằng 3 thanh EquiVolume giảm liên tục. Sau khi phá vỡ hỗ trợ, giá tạo 3 thanh EquiVolume điều chỉnh nhưng với khối lượng giao dịch thấp (thanh hẹp). Sau cùng, giá đã chính thức đảo chiều thành giảm

 

EquiVolume cảnh báo cực điểm về khối lượng – Volume Climax

EquiVolume có thể dùng để xác định những giai đoạn có khối lượng cực kỳ lớn, biểu hiện của sự cực điểm về khối lượng. Một sự cực điểm về khối lượng bán sẽ bao gồm một đáy giá thấp mới, một đợt giảm trong ngày và hồi phục ngay sau đó với khối lượng giao dịch cao. Một hộp EquiVolume cực điểm sẽ rất rộng bề ngang. Thường thì hộp này sẽ có độ rộng lớn hơn độ cao của nó. Hộp này thể hiện không có sự thay đổi nhiều về giá nhưng có khối lượng giao dịch lớn, cho thấy sự phân vân của người giao dịch sau một giai đoạn đẩy giá đi

Biểu đồ dưới đây cho thấy hộp EquiVolume lớn nằm ngay hỗ trợ, giúp cho thấy hỗ trợ mạnh và thể hiện sự cực điểm về khối lượng. Sau đó thì giá đảo chiều và đi lên trở lại

Biểu đồ dưới đây cho thấy giá nhảy gap xuống rất mạnh, sau đó tạo một hộp EquiVolume với bề ngang lớn hơn chiều cao, cho thấy khối lượng giao dịch cực lớn. Sau đó vài ngày, giá lại nhảy gap lên và bắt đầu 1 xu hướng mới. Hộp EquiVolume này đóng vai trò thể hiện cực điểm về khối lượng

Kết luận về EquiVolume

EquiVolume giúp đặt biến động giá và khối lượng giao dịch vào chung với nhau, nhằm giúp việc phân tích dễ dàng hơn. EquiVolume đặt đỉnh/đáy giá vào đỉnh đáy hộp và khối lượng giao dịch vào chiều ngang của hộp. Hộp mỏng cho thấy khối lượng giao dịch thấp, hộp dày cho thấy khối lượng giao dịch cao. Một hộp hình vuông hoặc chữ nhật nằm ngang cho thấy khối lượng giao dịch lớn nhưng giá ít biến động.

Ngay cả khi đã ghép khối lượng vào chung trên biểu đồ, các trader vẫn có thể dễ dàng nhận diện ra các mô hình truyền thống như 2 đỉnh, tam giác, sự phá vỡ hỗ trợ, kháng cự và đảo chiều.

(Theo Stockcharts, Happy Live)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here