Bình Thuận kiên quyết thu hồi dự án ngàn tỷ chăn nuôi bò sữa công nghệ cao

0
94

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã ký công văn Không xem xét lại quyết định thu hồi dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao (diện tích 479 ha) tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, của CTCP Sữa Thông Thuận.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Kế hoạch và Đầu tư ra văn bản trả lời CTCP Sữa Thông Thuận biết, đồng thời thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án nêu trên theo quy định của pháp luật. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bắc Bình triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với UBND Bắc Bình, Sở Tài chính xử lý số tiền mà CTCP Sữa Thông Thuận đã chi trả đền bù cây trái, hoa màu cho Công ty.

Nơi dự án triển khai tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình

Trước đó, UBND tỉnh đã nhận được các công văn của CTCP Sữa Thông Thuận kiến nghị xem xét cho Công ty tiếp tục thực hiện dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao trên phần diện tích đã thực hiện giải phóng mặt bằng tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình.

Tuy nhiên, UBND tỉnh kiên quyết thu hồi vì nhiều lý do. Nhà đầu tư không triển khai dự án theo đúng chủ trương đã được quy định tại quyết định chủ trương đầu tư và các nội dung đã được UBND tỉnh gia hạn thực hiện tại các Thông báo số 75 ngày 21/03/2019, số 1712 ngày 08/05/2020, số 783 ngày 09/03/2021 và số 1699 ngày 17/05/2021. Ngoài ra, nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc diện đảm bảo thực hiện dự án đầu tư. Thêm vào đó, dự án này chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất nhưng nhà đầu tư đã triển khai tác động trên đất là vi phạm pháp luật về đất đai.

Dự án này có diện tích 479 ha, được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 860 ngày 03/04/2017. Tổng mức đầu tư toàn bộ theo dự án (từ trang trại trồng cây ngắn ngày, đến nhà máy chế biến thịt bò, các sản phẩm từ sữa) khoảng 3,000 tỷ đồng trong 5 năm từ 2017-2022.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here