BSR – LỢI NHUẬN DỰ KIẾN VƯỢT KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2023 (cập nhật)

0
61

PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP BSR

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022:

Kết quả kinh doanh năm 2022 tăng trưởng mạnh mẽ do sản lượng tiêu thụ tốt và đặc biệt là giá dầu và biên lợi nhuận tăng mạnh, doanh thu đạt 167,123 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 15,299 tỷ đồng, tăng 65.3% và 120.4% so với năm 2021.

Sản lượng sản xuất và kinh doanh trong năm 2022: lần lượt đạt 7.01 triệu tấn và 6.97 triệu tấn sản phẩm lọc dầu các loại, tăng lần lượt 7.4% và 8.5% so với năm 2021 và đạt 107.9% kế hoạch sản xuất cả năm. Đây cũng là năm có sản lượng sản xuất đạt mức cao nhất từ trước đến nay, nhà máy có nhiều giai đoạn chạy với 110% công suất thiết kế.

Kết quả kinh doanh quý 4.2022 tiếp tục khả quan: Doanh thu quý 4 đạt 40,430 tỷ đồng, tăng 17.2% so với cùng kỳ 2021. Lũy kế cả năm doanh thu đạt 167,123 tỷ đồng, tăng 65.3% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 1,621 tỷ đồng, bằng 56.3% cùng kỳ 2021, lũy kế cả năm đạt 15,299 tỷ đồng, tăng mạnh 120.4% so với 2021. Doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 110.8% và 123.2% kế hoạch lợi nhuận đã điều chỉnh.

LUẬN ĐIỀM ĐẦU TƯ:

Sau một năm sản xuất kinh doanh đạt kết quả vượt trội nhờ năng lực nội tại và thuận lợi của thị trường, Bước sang năm 2023, chúng tôi đánh giá hoạt đông của công ty có những thuận lợi và thách thức:

Kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2023:

Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng của công ty lần lượt là 95,6 nghìn tỷ đồng (-42,8% so với cùng kỳ) và 1,63 nghìn tỷ đồng (-89% so với cùng kỳ), trong đó sản lượng tiêu thụ giả định giảm 20% so với cùng kỳ xuống 5,6 triệu tấn. Kế hoạch kinh doanh dựa trên giả định giá dầu Brent quanh mức 70 USD/thùng.

Tuy nhiên, BSR thường đưa ra kế hoạch thận trọng, đặc biệt là trong hai năm qua. Lợi nhuận ròng thực tế vượt xa kế hoạch 7 lần trong năm 2021 và 10 lần trong năm 2022. Sản lượng tiêu thụ thực tế cũng thường vượt kế hoạch trung bình 6% trong 5 năm qua (ngoại trừ năm 2021, do Covid-19). Ban lãnh đạo cho rằng chênh lệch giá crack dự kiến ở mức cao hơn, trong khoảng từ 18 USD đến 20 USD/thùng trong năm 2023, trước khi thu hẹp về khoảng 13 USD đến 17 USD/thùng trong năm 2024. Mức này thấp hơn mức bình quân khoảng 20 USD/thùng trong năm 2022, nhưng vẫn cao hơn giai đoạn 2020-2021.

Công ty có thể hoãn việc bảo trì nhà nếu thị trường tiếp tục thuận lợi: BSR dự kiến sẽ đóng cửa nhà máy khoảng 52 ngày trong năm 2023 để bảo trì định kỳ ba năm một lần. Tổng chi phí bảo trì ước tính khoảng 90 triệu USD và dự kiến sẽ được khấu hao trong ba năm. Tuy nhiên, công ty có thể cân nhắc lùi thời gian bảo trì đến năm 2024 nếu điều kiện thị trường thuận lợi. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào tháng Tư.

Công ty sử dụng khoảng 60% nguyên liệu đầu vào từ các mỏ dầu trong nước và các nguồn khác từ nước ngoài. Các nhà cung cấp chính trong năm 2022 bao gồm Mỹ, Nam Phi và Azerbaijan.

Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước vẫn tiếp tục tăng trưởng và đảm bảo cho tiêu thụ sản phẩm nhà máy thuận lợi với sán lượng cao.

Những điểm thuận lợi khác như:

  • Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước vẫn tiếp tục tăng trưởng và đảm bảo cho tiêu thụ sản phẩm nhà máy thuận lợi với sán lượng cao.

  • Tài chính lành mạnh. Năng lực tài chính đang ngày càng lớn mạnh sau khi đạt được kết quả kinh doanh vượt trội trong năm 2022. Công ty không còn Nợ vay dài hạn, Nợ vay ngắn hạn giảm 8.9% xuống 8,945 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị Tiền tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 25,025 tỷ đồng. Dòng tiền hoạt động kinh doanh cả năm 2022 đạt 6,066 tỷ đồng.

RỦI RO:

1) Giá dầu biến động khó lường, biên lợi nhuận ngành lọc dầu trên thế giới đang điều chỉnh sau khi đạt mức đỉnh trong quý 2.2022 sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty.

2) Công ty sẽ dừng nhà máy để thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5 làm cho sản lượng sản xuất và kinh doanh giảm khoảng 15%.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here