BVH – PHÙ HỢP CHO CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ DÀI HẠN (cập nhật)

0
59

PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP – BVH

I. Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023:

BVH ghi nhận phí bảo hiểm (BH) gốc và LN ròng của cổ đông tập đoàn lần lượt là 10,6 nghìn tỷ đồng (+3,1% svck) và 528 tỷ đồng (+9,8% svck ). LN tăng chủ yếu nhờ LN từ HĐ tài chính tăng 23,0% svck và bị kéo xuống một phần bởi lỗ từ HĐKD BH tăng 32,8% svck. Hoạt động đầu tư là điểm sáng trong quý khi lợi suất đầu tư được cải thiện đáng kể tăng 80 điểm cơ bản svck lên 6,5%, chủ yếu nhờ lãi suất tiền gửi tăng lên tới 6,7% (+175 điểm cơ bản svck) và hoàn nhập dự phòng 92 tỷ đồng.

II. Luận điểm đầu tư:

  1. Triển vọng tăng trưởng dài hạn của thị trường BH nhân thọ (NT) và phi nhân thọ (PNT) vẫn rất hấp dẫn.

Cả hai đều đạt mức tăng trưởng hai con số vào năm ngoái và dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng dương trong 2023 mặc dù sẽ chậm lại trong bối cảnh vĩ mô gặp nhiều thách thức. BVH tiếp tục giữ vị thế top đầu ở cả hai thị trường, qua đó, sẽ nắm bắt tốt tiềm năng tăng trưởng to lớn của ngành BH Việt Nam.

Triển vọng mảng BH nhân thọ: Tăng trưởng phí chậm lại nhưng gánh nặng dự phòng được giảm thiểu.

Trong mảng BH NT, BVH ghi nhận phí BH gốc tăng trưởng 3,2% svck trong Q1/23 (so với +8,7% trong 2022), cao hơn mức giảm 1,4% của toàn ngành (so với +11,8% trong 2022). Nhu cầu đối với các sản phẩm BH NT nhìn chung đã suy giảm trong năm nay do thu nhập khả dụng của người tiêu dùng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi môi trường lãi suất cao và tình hình kinh tế khó khăn.

Chi phí dự phòng toán học giảm đã giúp cải thiện biên lợi nhuận. Chi phí dự phòng đã giảm 4,6% svck xuống còn 4,7 nghìn tỷ đồng, khiến tỷ lệ dự phòng giảm gần 5đ % svck xuống 59,4%, qua đó hỗ trợ biên LN.

Triển vọng mảng BH phi nhân thọ: Tập trung vào lợi nhuận thay vì tăng trưởng doanh thu.

Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng phí BH của ngành sẽ dần được cải thiện trong phần còn lại của năm khi các chính sách hỗ trợ mà Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã triển khai trong những tháng gần đây nhằm kích thích nền kinh tế bắt đầu phát huy tác dụng. Chúng tôi cũng kỳ vọng các dòng BH công nghiệp & thương mại như BH Tài sản & thiệt hại sẽ tăng trưởng tốt hơn so với các dòng BH cá nhân, do BH công nghiệp & thương mại sẽ được hưởng lợi từ việc Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công và dòng vốn FDI vẫn bền vững.

Chúng tôi kỳ vọng BVH sẽ tiếp tục cải thiện được tỷ lệ kết hợp trong thời gian tới thông qua việc tập trung vào khả năng sinh lời hơn là tăng trưởng thị phần, đặc biệt là trong hai mảng BH Sức khỏe và BH Xe cơ giới.

  1. Nền lãi suất cao hơn sẽ giúp BVH thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận và cải thiện ROE trong 2 năm tới.

Lãi suất tiền gửi 12 tháng ở các ngân hàng quốc doanh và ngân hàng tư nhân lần lượt giảm 20/80 điểm cơ bản kể từ đầu năm nay, nhưng vẫn cao hơn đáng kể 170/210 điểm cơ bản so với đầu năm 2022. Do hầu hết các đợt lãi suất tiền gửi tăng mạnh diễn ra vào cuối năm 2022, chúng tôi cho rằng BVH sẽ chỉ hưởng lợi từ việc lãi suất tiền gửi tăng cao một cách đầy đủ nhất vào năm 2023. Chúng ta có thể thấy rõ sự thuận lợi này ở Q1/23 khi lợi suất đầu tư tiền gửi ngân hàng của BVH đã tăng vọt 175 điểm cơ bản svck lên 6,7%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ (TPCP) 10 năm trên thị trường sơ cấp đã giảm từ mức đỉnh 4,80% trong tháng 12/2022 xuống còn khoảng 3,25%, nhưng vẫn cao hơn đáng kể 120 điểm cơ bản so với đầu năm 2022. Mặt bằng trung bình của lợi suất TPCP cao hơn trong năm nay sẽ giúp BVH giảm bớt gánh nặng dự phòng toán học ở mảng NT.

  1. Định giá hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng LN ở mức cao so với các ngành khác.

Chúng tôi dự phóng LN của BVH sẽ tăng trưởng lần lượt 52,3%/12,3% svck trong giai đoạn 2023-24. Với mức giá cổ phiếu hiện nay, BVH đang giao dịch ở mức P/B hiện tại là 1,6 lần, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 3 năm là 1,9 lần.

III. Rủi ro: (1) chi phí HĐKD BH cao hơn dự kiến ở mảng NT và (2) tỷ lệ kết hợp ở mảng PNT cao hơn dự kiến.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here