BVH – Vị thế đầu ngành hưởng lợi từ chính sách tăng lãi suất

0
102

PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP

Kết quả kinh doanh:

Kết quả kinh doanh: BVH đặt kế hoạch 2022 với doanh thu và LNST kế lần lượt 1.530 và 1.050 tỷ đồng, tăng trưởng 2,7% và 1,8% svck. KQKD 6 tháng đầu năm của BVH khả quan với việc hầu hết các công ty con đều đang bám sát kế hoạch đặt ra và hoàn thành khoảng 50% kế hoạch lợi nhuận năm 2022, theo chia sẻ từ BLĐ Tập đoàn. Bên cạnh đó, ĐHCĐ 2022 cũng đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30,261% mệnh giá từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 2021.

Triển vọng đầu tư:

Tỷ lệ trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm của BVH là cao nhất toàn ngành:

+ Dự phòng bảo hiểm/doanh thu: Năm 2020 là 2,76, năm 2021 là 3,13. (PVI xếp thứ 2 vơi 1,29)

+ Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm: Năm 2020 là 105.270 tỷ đồng, năm 2021 là 125.260 tỷ đồng (BMI xếp thứ 2 với 12.012 tỷ đồng)

– Với việc trích lập tỷ lệ dự phòng lớn như vậy, làm lãi gộp của BVH âm từ năm 2018 nhưng thực tế lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm được chuyển qua dự phòng nghiệp vụ BH.

+ Nếu so với vốn hóa hiện tại của BVH, thì khoản dự phòng NVBH 125k tỷ này đang gấp 3 lần so với vốn hóa của chính BVH.

+ Trường hợp BVH muốn có lãi từ hoạt động bảo hiểm đơn giản chỉ cần hạ tỷ lệ trích lập dự phòng lại tương ứng mức trích lập 40% doanh thu năm 2016-2017, thì 1 năm sẽ lãi ra đc từ 3k-5k tỷ. (Lưu ý tỷ lệ 40% này vẫn cao hơn bình quân ngành, và dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm của BVH đang là rất cao)

Tỷ trọng cao nhất trong khoản dự phòng của BVH là dự phòng toán học – là dự phòng cho bảo hiểm nhân thọ (BH phi nhân thọ không có): chiếm 90% tổng dự phòng của BVH.

Điều đáng quan tâm là chi phí dự phòng toán học được trích lập dự phòng dựa trên lãi suất trái phiếu chính phủ. Tức nếu lãi suất trái phiếu chính phủ tăng thì dự phòng toán học sẽ ít đi, lợi nhuận trực tiếp được cộng vào mảng bảo hiểm. Đây là luận điểm rất quan trọng của BVH trong giai đoạn lãi suất tăng

Việc chuyển đổi số sẽ làm việc phân phối bảo hiểm không còn là độc quyền của ngân hàng. Bảo Việt Life đã áp dụng nhiều phương pháp cho hoạt động bán hàng, bao gồm nền tảng bán hàng online, phát hành hợp đồng bảo hiểm online, e-sign…

Ngày 31/8/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức cập nhật “điều kiện tiếp cận thị trường” trong đó có lĩnh vực bảo hiểm không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nước ngoài. Đây được coi là vướng mắc lớn của ngành bảo hiểm nay đã được tháo gỡ, đặc biết đối với những doanh nghiệp có kế hoạch thoái vốn từ SCIC. SCIC thoái 3.26% cổ phần tại BVH tương ứng 22.1tr cổ phiếu (kế hoạch thoái trong năm 2021 tuy nhiên vẫn chưa được triển khai)

Dự đoán Misutomo sẽ là đơn vị tiếp tục mua lại cổ phần của BVH.

Rủi ro:

Cạnh tranh gay gắt với các cty BH ngoại, nhất là mô hình bancassurance mới; nhưng chưa có cty ngoại nào niêm yết. Thị phần BVH vẫn cao nhất, nhưng đang bị cạnh tranh

Một số thương vụ bancassurance nổi bật: BVG – PG bank, Prudential – MSB; Manulife – Vietinbank; Sun Life – ACB; FWD – Vietcombank

Bancassurance của BVH với PG bank được đánh giá không mang lại nhiều doanh thu khi PGB chỉ là 1 ngân hàng nhỏ, mang nặng yếu tố nhà nước, ít linh hoạt trong chính sách kinh doanh

Phân tích kỹ thuật: xuất hiện phiên tăng vượt bật với vol lớn, trở lại trendline, MACD phân kỳ, RSI >60 ủng hộ xu hướng tăng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here