Các KCN đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội Vĩnh Phúc

0
83

Trong 9 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động sản xuất, kinh doanh với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao, góp phần tạo đòn bẩy thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN Tỉnh diễn ra sôi động và đạt được hiệu quả cao.

Các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thành công

9 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức do nhiều nguyên nhân khách quan tác động để triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh thành công trên tất cả các lĩnh vực và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh.

Từ đầu năm đến nay đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp KCN với nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành đầu tư xây dựng các nhà máy và đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó đã góp phần tăng cao các chỉ tiêu về doanh thu, xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước của các dự án trong KCN so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể:

Doanh nghiệp FDI:

Doanh thu ước đạt 6.712,61 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 5.061,14 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước đạt 3.823,0283 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021.

Các doanh nghiệp FDI thu hút và tạo việc làm mới cho 116.122 lao động (trong đó lao động là người Vĩnh Phúc 76.199 người, chiếm 66% tổng số lao động), tăng 12.975 người so với thời điểm ngày 15/12/2021.

Doanh nghiệp DDI:

Doanh thu ước đạt 9.142,27 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt 1.333,34 tỷ đồng, đạt 4.186 % so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước đạt 293,47 tỷ đồng, đạt 214% so với cùng kỳ năm 2021.

Các doanh nghiệp DDI thu hút và tạo việc làm mới cho 9.103 lao động (trong đó lao động là người Vĩnh Phúc 5.303 người, chiếm 58% tổng số lao động), tăng 799 người so với thời điểm 15/12/2021.

Các lĩnh vực sản xuất phát triển đồng đều với chỉ tiêu tăng trưởng cao

KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đang đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc từ đầu năm đến nay đã phản ánh sự cố gắng lớn, đầu tư kinh doanh thật sự khởi sắc. Điều này được cụ thể hóa trên các lĩnh vực sau:

Lĩnh vực công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy:

Doanh thu ước đạt 460,09 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 389,37 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 496,05 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021.

Đến nay, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy thu hút và giải quyết việc làm cho 2.181 người, tăng 244 người so với thời điểm ngày 15/12/2021.

Lĩnh vực công nghiệp phụ tùng ô tô, xe máy:

Doanh thu ước đạt 406,31 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu 178,45 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 722,57 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Đến nay, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp phụ tùng ô tô, xe máy thu hút và giải quyết việc làm cho 9.544 người, tăng 1.066 người so với thời điểm 15/12/2021.

Lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ điện tử:

Doanh thu ước đạt 4.776,72 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 4.017,44 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.780,3 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021.

Đến nay, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ điện tử thu hút và giải quyết việc làm cho 75.259 người, chiếm 65% tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp FDI trong KCN, tăng 8.409 người so với thời điểm ngày 15/12/2021.

Lĩnh vực dệt may:

Doanh thu ước đạt 176,75 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 161,07 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 101,53 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Đến nay, các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may thu hút và giải quyết việc làm cho 18.628 người, tăng 2.082 người so với thời điểm ngày 15/12/2021.

Lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp trong KCN thuộc Tập đoàn Prime Group:

Doanh thu ước đạt 61,5 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 6,21 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 212,04 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021.

Đến nay, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng thuộc Tập đoàn Prime Group thu hút và giải quyết việc làm cho 1.067 người trong và ngoài Tỉnh, tăng 119 người so với thời điểm ngày 15/12/2021.

Những con số trên đã minh chứng các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động trong những lĩnh vực chủ lực đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng, với mức tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2022. Điều đó đã thắp thêm nhiều niềm tin để chúng ta cùng hy vọng và tin tưởng một năm 2022 gặt hái được nhiều thành công của các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguồn: Stockbiz

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here