Các mẫu hình đảo chiều xu hướng trong Phân tích kĩ thuật

0
89

Nguyên lý cơ bản trong phân tích kỹ thuật là cổ phiếu và giá trong tương lai sẽ di chuyển theo các xu hướng. Các mẫu hình là những bức tranh hay những cấu trúc, chúng xuất hiện trên biểu đồ giá của cổ phiếu hoặc hàng hóa, chúng có thể được phân loại thành các kiểu khác nhau và chúng có giá trị dự đoán. Có 2 mẫu hình chính cần quan sát là mẫu hình đảo chiều và mẫu hình tiếp diễn.

Trong phần 4 này sẽ nghiên cứu về mô hình đảo chiều tiếp theo: “Mẫu hình 2 đỉnh và 2 đáy” và “Mẫu hình 3 đỉnh và 3 đáy”

Mẫu hình 2 đỉnh và 2 đáy

Đây là mẫu hình thường thấy nhất bên cạnh mẫu hình vai đầu vai. Đỉnh thường được gọi là đỉnh M, đáy thường được gọi là đáy W. Đặc điểm mẫu hình tương tự mẫu hình vai đầu vai và chỉ khác là thay vì 3 đỉnh trong đó 1 đỉnh ở giữa cao nhất thì mô hình này là 2 đỉnh gần như bằng nhau. Khối lượng và quy tắc đo lường mô hình này cũng tương tự mô hình vai đầu vai.

Series phân tích kĩ thuật cơ bản - Phần 4: Các mẫu hình đảo chiều xu hướng - Mẫu hình 2 đỉnh và 2 đáy + Mẫu hình 3 đỉnh và 3 đáy

Mẫu hình 3 đỉnh và mẫu hình 3 đáy

Mẫu hình này xảy ra nếu thị trường 3 lần lùi bước từ đỉnh tại cùng 1 mức giá hay 3 lần thực hiện thử sức đỉnh tại cùng mức giá, nó được gọi là mẫu hình 3 đỉnh (hay còn gọi là mẫu hình 3 ngọn núi). Tương tự như mẫu hình 3 đáy (hay mẫu hình 3 khúc sông) ở chiều ngược lại. Đây là biến thể của mẫu hình vai đầu vai khi 2 vai trái và phải lên cùng mức giá với mức đỉnh ở đầu. Các ý nghĩa về khối lượng và cách đo cũng tương tự như mô hình vai đầu vai và 2 đỉnh.

Series phân tích kĩ thuật cơ bản - Phần 4: Các mẫu hình đảo chiều xu hướng - Mẫu hình 2 đỉnh và 2 đáy + Mẫu hình 3 đỉnh và 3 đáy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here