Các phương pháp định giá cổ phiếu

0
82

Định giá cổ phiếu là gì?

Định giá cổ phiếu là tìm ra giá trị nội tại của một cổ phiếu hay còn gọi là giá trị thực. Định giá sẽ giúp bạn biết được giá trị thực của cổ phiếu so với giá đang được giao dịch trên thị trường, nếu thấp hơn giá thị trường thì thì rủi ro của bạn sẽ thấp và bạn có thể mua vào và chờ đến khi cổ phiếu quay về với giá trị thật.

Ví dụ: Định giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) xứng đáng giá 150.000 đồng, nhưng giá bán hiện tại trên thị trường là 100.000 đồng thì nên mua cổ phiếu MWG và chờ đợt cho đến khi MWG đến 200.000 đồng để quay về đúng giá trị thực và có thể bán ra để thu về lợi nhuận.

Khi:

Giá thị trường >= Giá trị thực: Ta không MUA vào và nên BÁN cổ phiếu ra (nếu có)

Giá trị trường < Giá trị thực đáng kể: Ta sẽ tiến hành MUA vào để đầu tư

Câu hỏi: “Làm thế nào để biết giá cổ phiếu ABC nó xứng đáng bao nhiêu tiền? Hay giá trị thực cổ phiếu là bao nhiêu?”

Trả lời: Thông qua các công cụ, phương pháp định giá ta sẽ tìm giá trị thực của nó.

Lưu ý về công thức định giá chứng khoán

Trước khi đến phần chi tiết về các công thức định giá cổ phiếu, thì các bạn nên chú ý điều sau:

Không có công thức nào chung duy nhất định giá cho tất cả các công ty!

Mỗi thời điểm, mỗi điều kiện vĩ mô, mỗi loại doanh nghiệp, định hướng tương lai, nội lực doanh nghiệp và phương pháp của các nhà đầu tư là khác nhau thì sẽ không có một công thức chung cho tất cả các cổ phiếu.

11+ phương pháp định giá cổ phiếu: đơn giản và siêu hiệu quả

Tuy nhiên, mỗi chúng ta nên chọn lựa phương pháp phù hợp với bản thân mình. Nên định giá cổ phiếu không nhất thiết bạn phải biết định giá tất cả các cổ phiếu, chỉ cần chọn một hay một vài công ty là đã có thể giúp bạn đầu tư bền vững trong quá trình đầu tư của mình.

Các phương pháp/công thức định giá cổ phiếu

Phương pháp định giá cổ phiếu có rất nhiều nhưng Happy Live sẽ liệt kê ra cho bạn vài phương pháp phổ biến thường được các nhà đầu tư sử dụng để định giá cổ phiếu:

1. Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/E.

2. Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/B.

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp cổ tức, định giá theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức.

4. Định giá cổ phiếu theo phương pháp Chiết khấu dòng tiền.

5. Định giá cổ phiếu theo phương pháp EV/EBITDA & EV/EBIT.

6. Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/S.

7. Định giá cổ phiếu theo phương pháp PEG.

8. Định giá theo phương pháp theo công thức Benjamin Graham.

9. Công thức định giá cổ phiếu mà Peter Lynch & John Neff.

10. Các phương pháp đánh giá doanh nghiệp như chỉ số ROE, chỉ số ROA, Nợ, Hàng tồn kho, khoản phải thu, sản phẩm, lợi thế cạnh tranh…

Nguồn: Tham khảo cophieux, Happy Live 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here