Các sản phẩm chứng khoán tại thị trường Việt Nam

0
88

Cơ cấu các sản phẩm đầu tư ở TTCK Việt Nam

Thị trường chứng khoán là lĩnh vực rất rộng với đa dạng danh mục đầu tư, đối với các nhà đầu tư mới đây sẽ là một khó khăn lớn để bắt đầu học và tìm hiểu. Tuy nhiên, các sản phẩm đầu tư của thị trường chứng khoán có thể gói lại trong ba hạng mục chính: Chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh và chứng chỉ quỹ ETFs.

Chứng khoán cơ sở

Chứng khoán cơ sở là những cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam phải thuộc chỉ số VN30 hoặc HNX30, hoặc các chỉ số tương đương thay thế; đồng thời, giá trị vốn hóa hàng ngày bình quân trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt dữ liệu xem xét từ 5000 tỷ đồng trở lên.

Chứng khoán cơ sở hiểu rộng là một cổ phiếu, chỉ số, trái phiếu, lãi suất, tiền tệ hay hàng hóa mà các tài sản này là tham chiếu cho sự hình thành của các công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai, ETFs hay hợp đồng quyền chọn.

Ở thị trường Việt Nam, chứng khoán cơ sở có 2 loại:

Thứ nhất là cổ phiếu phổ thông, là những giao dịch trên sàn, ví dụ: mua bán ở VIC, VNM, VCB,…

Thứ hai là trái phiếu, là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của công ty phát hành phải trả cho người nắm giữ cổ phiếu một khoản tiền xác định.

Chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở.

Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán và chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai.

Chứng khoán phái sinh ở Việt Nam bao gồm 2 loại:

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đại diện cho 30 mã cổ phiếu tiềm năng, dẫn đầu thị trường với giá trị vốn hóa lớn và tính thanh khoản cao. Sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên có mặt tại thị trường Việt, được chính thức niêm yết trên sàn HOSE. Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được điều chỉnh bởi tỷ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

Chứng quyền là một loại chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành và có đặc điểm tương tự như một hợp đồng quyền chọn.

Chứng chỉ quỹ ETFs

Chứng chỉ quỹ ETFs là tập hợp một rổ chứng khoán được niêm yết trên sàn, thông thường sẽ là tham chiếu theo chỉ số cơ sở là các chỉ số chung, chỉ số nhóm ngành hay đơn giản là một rổ chỉ số được tạo ra dựa trên chiến lược của nhà tạo lập. Ở Việt Nam, ETFs được chia làm 2 loại:

ETFs ngoại là những ETFs có công ty quản lý quỹ, nhà tạo lập là các tổ chức nước người: Vaneck, FTSE,…

ETSs nội là những ETFs có công ty quản lý quỹ, nhà tạo lập là các tổ chức trong nước: VFM, SSIAM,…

So sánh đặc điểm của các sản phẩm đầu tư

Cổ phiểu Trái phiểu Hợp đồng
tương lai
Chứng quyền ETF
Tính chất
sản phẩm
Đầu tư – Nắm giữ tài sản là
vốn cổ phần
của doanh nghiệp.
Đầu tư – cho doanh nghiệp
vay nợ.
Đầu cơ – Tham chiếu theo chỉ
số VN30.
Đầu cơ – Tham
chiếu theo giá chứng khoán cơ sở.
Đầu tư – Tham chiếu theo rổ
chứng khoán
cơ sở.
Tổ chức phát hành Doanh nghiệp niêm yết Doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Công ty chứng khoán Công ty quản lý quỹ
Mức độ sử dụng đòn bảy Trung bình Không Cao Rất cao Trung bình
Thanh khoản (mức độ phổ biến) Cao Thấp Cao Thấp Thấp
Số lượng chứng khoán được niêm yết Theo quy mô vốn của doanh nghiệp Theo quy mô vốn của doanh nghiệp Không giới hạn khối lượng giao dịch phụ thuộc vào cung – cầu Số lượng khi phát hành được quy định trong thời gian cụ thể Số lượng khi phát hành được quy định trong thời gian cụ thể
Thời gian sở hữu Không giới hạn Sở hữu tối đa đến ngày đáo hạn Sở hữu tối đa đến ngày đáo hạn Sở hữu tối đa đến ngày đáo hạn Không giới hạn
Thời gian thanh toán Sau 2 ngày làm việc (T+2) Sau 1 ngày làm việc (T+1) Ngay lập tức (T+0) Ngay lập tức (T+0) Sau 2 ngày làm việc (T+2)
Mức độ biến động giá Trung bình Không Mạnh Rất mạnh Thấp
Tỷ suất sinh lời tiềm năng Trung bình Thấp Lớn Rất lớn Trung bình
Giao dịch 2 chiều (Cả Long và Short) Không Không Không Không
Rủi ro thanh toán Doanh nghiệp phá sản Doanh nghiệp phá sản Trung tâm bù trừ đảm bảo khả năng thanh toán Tổ chức phát hành mất khả năng thanh toán Doanh nghiệp phá sản

Nguồn: Tổng hợp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here