Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng năm 2022 ước tính xuất siêu 6.52 tỷ USD

0
72

Trong tháng 9, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58.74 tỷ USD, giảm 11% so với tháng trước và tăng 8.4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 558.52 tỷ USD, tăng 15.1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17.3%; nhập khẩu tăng 13%. Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng năm 2022 ước tính xuất siêu 6.52 tỷ USD.

9 tháng qua, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 51.5 tỷ USD

Xuất khẩu hàng hóa

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9/2022 ước đạt 29.94 tỷ USD, giảm 14.3% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7.57 tỷ USD, giảm 11.9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 22.37 tỷ USD, giảm 15%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9 tăng 10.3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 7.4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 11.4%.

Trong quý 3/2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 96.5 tỷ USD, tăng 17.2% so với cùng kỳ năm trước và giảm 0.5% so với quý 2/2022. Tính chung 9 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 282.52 tỷ USD, tăng 17.3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 73.22 tỷ USD, tăng 16.4%, chiếm 25.9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 209.3 tỷ USD, tăng 17.6%, chiếm 74.1%.

Trong 9 tháng năm 2022 có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92.8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63.9%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 9 tháng năm 2022, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1.4%, tăng 0.3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89%, giảm 0.1 điểm phần trăm; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6.6%; nhóm hàng thủy sản chiếm 3%.

Nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2022 ước đạt 28.8 tỷ USD, giảm 7.3% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9.8 tỷ USD, giảm 5.2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19 tỷ USD, giảm 8.3%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9 tăng 6.4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14.2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2.8%.

Trong quý 3/2022, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 90.7 tỷ USD, tăng 8.1% so với cùng kỳ năm trước và giảm 7.1% so với quý 2/2022.

Tính chung 9 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 276 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 96.11 tỷ USD, tăng 13.6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 179.89 tỷ USD, tăng 12.7%.

Trong 9 tháng năm 2022 có 42 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 92.3% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 45.5%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 9 tháng năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93.9%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 44.6%, giảm 1.3 điểm phần trăm; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 49.2%, tăng 1.4 điểm phần trăm. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6.1%, giảm 0.1 điểm phần trăm.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2022, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 86.3 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 91.6 tỷ USD. Trong 9 tháng năm 2022, xuất siêu sang EU ước đạt 24.3 tỷ USD, tăng 48.2% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang Nhật Bản 10 triệu USD, (cùng kỳ nhập siêu 1.7 tỷ USD); nhập siêu từ Trung Quốc 51.5 tỷ USD, tăng 21.3%; nhập siêu từ Hàn Quốc 29.6 tỷ USD, tăng 20.8%; nhập siêu từ ASEAN 9.3 tỷ USD, giảm 1.6%.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here