Cao su Thống Nhất (TNC) đặt mục tiêu tăng lãi cao trong năm 2020

0
318

(ĐTCK) Ngày 12/6 tới, CTCP Cao su Thống Nhất (TNC) sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Theo tài liệu Đại hội, Hội đồng quản trị TNC dự kiến trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch chỉ tiêu doanh thu 121,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 53 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức thực hiện năm trước lần lượt là 106,9 tỷ đồng và hơn 38 tỷ đồng. Tuy đặt mục tiêu lãi cao, nhưng trong năm nay, Công ty vẫn đề xuất Đại hội phê duyệt kế hoạch chia cổ tức 15%, bằng với năm 2019.

Để đạt kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm nay, TNC tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện sản xuất của Công ty để đa dạng hóa sản phẩm, tăng hiệu quả sử dụng đất. TNC còn chủ động thâm nhập thị trường mới, kết nối giao thương để tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Nguồn: Tinnhanhchungkhoan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here