Chỉ báo Parabolic SAR là gì?

0
89

Parabolic SAR là một chỉ báo giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua, bán cổ phiếu đúng đắn để sinh lời trong thị trường biến động tăng hoặc giảm.

Chỉ báo SAR (viết tắt của “Stop and Reverse”) do J. Welles Wilder phát triển nhằm dự đoán sự kết thúc và đảo chiều của một xu hướng tăng giá hoặc giảm giá của một tài sản như cổ phiếu. Nhà đầu tư sử dụng Parabolic SAR như công cụ xác định tín hiệu thích hợp để bán ra, mua vào.

Parabolic SAR thường được biểu thị trong biểu đồ của cổ phiếu dưới dạng một tập hợp các dấu chấm và đặt gần đồ thị giá. Khi giá của cổ phiếu tăng lên, các đường chấm cũng tăng theo. Nhịp độ phụ thuộc vào xu hướng.

Khi những dấu chấm này nằm trên đường giá cổ phiếu, nó dự báo một xu hướng giảm, là một tín hiệu bán ra. Khi các dấu chấm di chuyển xuống dưới giá, chỉ báo cho thấy xu hướng tăng giá của cổ phiếu, là tín hiệu nên mua vào.

Nhà đầu tư dựa vào chỉ báo Parabolic SAR để quyết định mua/bán phù hợp trong thị trường biến động với xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài.

Nhà đầu tư dựa vào chỉ báo Parabolic SAR để quyết định mua/bán phù hợp trong thị trường biến động với xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài.

Nhà đầu tư có thể dựa vào sự thay đổi hướng của chỉ báo Parabolic SAR để ra quyết định mua vào hoặc bán ra. Tuy nhiên, chỉ báo này chỉ hoạt động tốt nhất trong thị trường có xu hướng với các đợt tăng hoặc giảm giá kéo dài, không chính xác khi giá cổ phiếu đi ngang (sideway).

Cách tính Parabolic SAR

Parabolic SAR sử dụng giá cao nhất và thấp nhất cũng như hệ số gia tốc để xác định vị trí điểm chỉ báo SAR sẽ được hiển thị. Công thức của Parabolic SAR như sau:

Xu hướng tăng: PSAR = SAR hiện tại + AF(EP – SAR hiện tại)

Xu hướng giảm: PSAR = SAR hiện tại – AF(SAR trước – EP)

Trong đó:

EP: điểm cực trị (mức cao nhất xu hướng tăng hoặc mức thấp nhất xu hướng giảm)

AF: hệ số gia tốc (Trong các nền tảng để giá trị mặc định là 0.02. Giá trị này tăng 0.02 mỗi khi có EP mới, tuy nhiên giới hạn tối đa là 0.2)

Kết quả thu được tạo ra đường chấm, bên dưới hoặc bên trên đường giá, giúp xác định xu hướng của giá. Hiện nay, tại Việt Nam đã có một số phần mềm ưu việt giúp nhà đầu tư tính toán chỉ số Parabolic SAR một cách nhanh chóng và chính xác.

Ưu và nhược điểm của Parabolic SAR

Lợi ích khi sử dụng Parabolic SAR Nhược điểm
– Giúp xác định xu hướng lên xuống của giá.

– Đưa ra các tín hiệu tốt trong thị trường có xu hướng tăng, giảm rõ rệt

– Chỉ báo cho các tín hiệu thoát lệnh khi một đảo chiều có thể xảy ra

Parabolic SAR tạo ra các tín hiệu sai khi thị trường bắt đầu đi ngang. Do không có biến động, chỉ báo sẽ di chuyển qua lại xung quanh thanh giá và điều này tạo ra các tín hiệu sai lệch.

Các chỉ báo khác bổ sung cho Parabolic SAR

Các chỉ báo khác bổ sung cho PSAR bao gồm các đường trung bình động (MA) và biểu đồ hình nến. Ví dụ: khi giá tài sản giảm xuống dưới đường trung bình động dài hạn, nó xác nhận tín hiệu bán được tạo ra bởi Parabolic SAR. Nếu giá nằm trên đường trung bình động, hãy tập trung vào các tín hiệu mua.

Wilder cũng khuyến nghị nhà đầu tư sử dụng thêm các chỉ báo khác để xác định xu hướng giá cổ phiếu như chỉ báo xung lượng (MOM) đo tốc tộ thay đổi giá, chỉ số định hướng trung bình (ADX) để xác nhận sức mạnh của xu hướng hiện tại.

Để ngăn ngừa những rủi ro, các nhà giao dịch chỉ nên giao dịch theo hướng của xu hướng chủ đạo và tránh giao dịch khi thị trường sideway.

Nguồn: Tổng hợp.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here