Chỉ số ROS là gì? Chỉ số ROS bao nhiêu là tốt?

0
112

Chỉ số ROS là gì?

Chỉ số ROS hay còn gọi là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, tên tiếng anh đầy đủ là Return On Sales. Đây là chỉ số thể hiện tỷ suất sinh lời dựa trên doanh thu thực tế của doanh nghiệp, đánh giá xem một đồng doanh nghiệp thu vào sẽ mang về bao nhiêu đồng lợi nhuận.

Doanh thu xem xét là doanh thu thuần từ các hoạt động bán hàng và dịch vụ, tính toán trừ đi toàn bộ chi phí cũng như thuế suất phải chịu để ra lợi nhuận. Chỉ số ROS đồng thời phản ánh hiệu quả việc doanh nghiệp đã và đang thực hiện quản lý kiểm soát chi tiêu trong kỳ như thế nào. Chỉ số càng cao chứng tỏ doanh nghiệp đang thực hiện tốt, làm ăn có lãi.

 

ROS là gì trong chứng khoán?

Tại sao nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán phải quan tâm đến chỉ số ROS. Bởi vì thông qua nó sẽ theo dõi chính xác quan hệ giữa lợi nhuận ròng dành cho các cổ đông của công ty. Như chúng ta đã biết, phần lợi tức trả cho cổ đông của công ty cổ phần được trích từ lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp. Nhà đầu tư khi nắm giữ cổ phiếu của công ty luôn kỳ vọng nhận lại cổ tức cao. Khi chỉ số ROS tăng chứng tỏ lợi nhuận công ty tăng, như vậy cổ đông sẽ nhận được nhiều tiền hơn.

Đồng thời bạn cũng đánh giá được doanh nghiệp sử dụng chi phí cho hoạt động kinh doanh có hiệu quả không. Khi ROS tăng nhưng cổ tức thực nhận không thay đổi, điều này có nghĩa công ty đã sử dụng phần lớn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Ngược lại cổ tức tăng quá nhiều chứng tỏ doanh nghiệp không tập trung vào việc phát triển hoạt động

Nếu không nắm rõ thông tin này, chưa biết cách tính và xác định chỉ số ROS, kết quả đầu tư của bạn vào một doanh nghiệp nào đó có thể thấp hơn kỳ vọng. Dù là chỉ số phản ánh tình hình công ty, nhưng nó lại quan hệ trực tiếp đến lợi nhuận đầu tư, bạn phải học và tìm hiểu kỹ về nó để có chiến lược đầu tư tốt nhất.

Công thức tính ROS:

ROS = Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần x 100%

Trong đó:

Lợi nhuận sau thuế và Doanh thu thuần lấy ở báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Công thức tính doanh thu thuần:

Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – Giảm trừ doanh thu

 

Ý nghĩa của chỉ số ROS là gì? Chỉ số ROS bao nhiêu là tốt?

Chỉ số ROS không chỉ giúp phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, mà còn có những ý nghĩa quan trọng sau đây:

Công ty có kinh doanh lãi nếu ROS > 0, ROS càng cao thể hiện công ty đang hoạt động tốt. Công ty bị lỗ nếu ROS < 0.

Tùy vào đặc điểm từng ngành nghề mà nhà đầu tư cần chú ý thêm về chỉ số trung bình ngành. ROS phản ánh tốt khả năng sinh lời của công ty cũng như hiệu quả sử dụng chi phí. ROS tăng do doanh thu tăng, chi phí giảm dẫn đến lợi nhuận tăng. Như vậy một đồng doanh thu tạo ra nhiều đồng lợi nhuận hơn.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here