Chỉ số sản xuất công nghiệp quý 3 tăng 12.12% so với cùng kỳ năm trước

0
75

Sản xuất công nghiệp quý 3/2022 tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ước đạt 12.12% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2022, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 9.63% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10.69%.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10.69% tiếp tục là điểm sáng của ngành công nghiệp

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng năm 2022 ước tính tăng 9.63% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 tăng 7.16%; quý 2 tăng 9.51%; quý 3 tăng 12.12%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10.69% (quý 1 tăng 7.85%; quý 2 tăng 11.07%; quý 3 tăng 13.02%), đóng góp 2.74 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7.71%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7.03%; ngành khai khoáng tăng 4.42%.

Chỉ số sản xuất 9 tháng năm 2022 của một số ngành trọng điểm thuộc ngành công nghiệp cấp II tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất đồ uống tăng 31.9%; sản xuất trang phục tăng 22.5%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 20.4%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 18.3%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 17.3%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 16.4%; sản xuất thiết bị điện tăng 14.9%; sản xuất phương tiện vận tải khác và sản xuất sản phẩm thuốc lá cùng tăng 11.4%. Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành giảm: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 5.4%; sản xuất kim loại giảm 0.8%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 61 địa phương và giảm ở 02 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chưa lấy lại đà tăng trưởng cao như thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực 9 tháng năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Bia tăng 35.8%; thủy hải sản chế biến tăng 20.4%; linh kiện điện thoại tăng 17.3%; ô tô tăng 16.5%; thép thanh, thép góc tăng 15.4%; quần áo mặc thường tăng 13.2%; thuốc lá điếu tăng 11.4%; giày, dép da tăng 10.2%; sơn hóa học tăng 10.1%; bột ngọt tăng 9.6%.

Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Sắt, thép thô giảm 13.7%; điện thoại di động giảm 5.8%; phân hỗn hợp NPK giảm 4.1%; thức ăn cho thủy sản giảm 3.3%; vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 3.1%; khí hóa lỏng LPG giảm 2.5%; tivi các loại giảm 1,8%; dầu thô khai thác giảm 0,6%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9/2022 tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2022, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9.7% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 tăng 2.8%).

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 30/9/2022 tăng 7.3% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 13.4% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm trước tăng 28.2%). Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân 9 tháng năm 2022 là 76.4% (bình quân 9 tháng năm 2021 là 81.1%).

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/9/2022 tăng 1.1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 21.8% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó: Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0.1% và giảm 6.5%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0.5% và tăng 17.4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1.4% và tăng 25.8%. Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0.1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,5% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 1.2% và tăng 23.5%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí không đổi và tăng 2.2%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0.2% và tăng 5.5%.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here