CIC Group tạm dừng chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.000 đồng/cp

0
77

HĐQT Tập đoàn Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, HoSE:CKG) ra quyết nghị tạm dừng triển khai đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, công ty sẽ triển khai đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2021 và Nghị quyết Đại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6 theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, CIC Group không công bố lý do tạm dừng phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Trước đó, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch chào bán 13,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách theo BCTC kiểm toán gần nhất tại thời điểm chào bán. Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu CKG theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là 11.723 đồng/cp. Theo đó, HĐQT thống nhất giá chào bán riêng lẻ là 15.000 đồng/cp. Mức giá này thấp hơn 46,2% so với mức giá trên thị trường ngày 22/9 là 27.900 đồng/cp.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm nay, số cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 134 tỷ đồng, qua đó nếu thành công sẽ nâng vốn điều lệ từ 825 tỷ đồng lên 959 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động dự kiến dùng 64,7 tỷ đồng trả nợ vay đến hạn; 65,2 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ phải trả cho các đơn vị thi công; và 4,1 tỷ đồng thanh toán tiền mua vật liệu, tiền lương, tiền công cán bộ công nhân viên.

Nguồn: NDH

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here