Công ty liên quan Chủ tịch PHS muốn bán 6 triệu cp

0
72

Vì mục đích cân đối tài chính, Freshfields Capital Corporation (Freshfields) đăng ký bán 6 triệu cp của CTCP Chứng khoán Phú Hưng (UPCoM: PHS) trong giai đoạn từ 27/09-26/10/2022.

Về mối liên hệ, ông Albert Kwang-Chin Ting là Chủ tịch HĐQT của PHS, đồng thời là Chủ tịch của Freshfields.

Trước giao dịch, Freshfields nắm gần 7.3 triệu cp PHS (tương ứng tỷ lệ sở hữu 4.86%). Chiếu theo giá kết phiên 23/09 là 26,200 đồng/cp, ước tính Freshfields có thể thu về khoảng 157 tỷ đồng nếu thương vụ thành công, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0.87% (tương đương 1.3 triệu cp).

Trên thị trường, thanh khoản của PHS tương đối thấp, nhiều phiên trắng giao dịch. So với mức giá 20,600 đồng/cp ngày 04/01, thị giá hiện tại đã tăng 27%.

Diễn biến giá cổ phiếu PHS từ đầu năm 2022

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here