CTG – Dư địa tăng trưởng đủ lớn để thúc đẩy kết quả kinh doanh cho thời gian tới.

0
98

PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP CTG

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3:

Quý III/2022, ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4,157 tỷ đồng, tăng trưởng +35,8% so với cùng kỳ 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, CTG ghi nhận lợi nhuận trước thuế 15,764 tỷ đồng, tăng trưởng +13.3% so với 9 tháng đầu năm 2021 và đã hoàn thành 81.3% kế hoạch kinh doanh cả năm 2022.

Trong Quý III/2022, thu nhập lãi thuần tăng trưởng +30.9% YoY. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng trưởng +26.9% YoY. Hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về lợi nhuận tăng gần +70% so với cùng kỳ 2021; trong khi các hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán lại ghi nhận lỗ so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh +50.0% YoY.

Lũy kế kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, CTG ghi nhận thu nhập lãi thuần 35,082 tỷ đồng, tăng trưởng +11.8% YoY; thu nhập lãi thuần là nguồn thu chủ yếu của CTG, đóng góp 74% tổng thu nhập hoạt động. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 4,304 tỷ đồng, tăng trưởng +13.4% YoY và đóng góp 9% tổng thu nhập hoạt động. Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận mức lãi 2,440 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh +80.1% YoY và đóng góp 5% tổng thu nhập hoạt động.

TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ:

Tín dụng quý 3 chậm lại, nhưng khoản TPDN nắm giữ lại rất thấp chỉ ở mức 1%.

Vietinbank là ngân hàng hỗ trợ mạnh mẽ nền kinh tế trong những năm đại dịch Covid19 nên nằm trong nhóm có thể được cấp hạn mức tín dụng cao. Cuối Quý 3/2022, CTG chỉ nắm giữ 12.011 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, giảm 3,4% QoQ. Tỷ trọng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp trên tổng tín dụng của Vietinbank chỉ ở mức 1%. Đây là mức rất thấp giúp cho Vietinbank giảm thiểu khả năng chịu tác động tiêu cực trực tiếp từ trái phiếu doanh nghiệp.

Chất lượng tài sản suy giảm nhẹ, tuy nhiên tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng cho tín hiệu tích cực.

Quý 3/2022, tỷ lệ nợ xấu đạt mức 1,42% (tăng 7 bps so với quý liền kề) và nợ nhóm 2/nợ vay khách hàng tăng 55 bps lên mức 1,8%. Điểm tích cực là tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng 33% lên mức 222%. Mặc dù NPL chỉ tăng nhẹ nhưng Vietinbank trích lập dự phòng 8.321 tỷ đồng, tăng 50% YoY và 41,4% QoQ. Chúng tôi chưa có thông tin chi tiết về nguyên nhân Vietinbank tăng mạnh chi phí dự phòng nhưng với cơ cấu nhóm trong NPL không có nhiều sự chênh lệnh so với quý liền kề thì khả năng Vietinbank đã đánh giá giảm giá trị tài sản đảm bảo của một số khoản nợ xấu. Nợ gốc tái cơ cấu tiếp tục giảm từ mức 6,5 nghìn tỷ đồng cuối Quý 2 về còn 3,5 nghìn tỷ đồng cuối Quý 3.

MIM mở rộng.

Quý 3/2022, NIM Vietinbank đạt mức 3,09%, tăng 15 bps so với quý liền kề. NIM Vietinbank gia tăng nhờ lợi suất sinh lợi trên tài sản tăng nhanh hơn nhiều so với chi phí vốn. Vietinbank đã thực hiện tăng lãi suất huy động tuy nhiên mức tăng ít hơn tương đối so với nhóm ngân hàng tư nhân, CASA có sự cải thiện nhẹ và tiền gửi kho bạc tăng lên khá mạnh nên mức tăng chi phí vốn cũng chậm tương đối so với các ngân hàng tư nhân. Áp lực tăng lãi suất để đẩy mạnh huy động đối với Vietinbank thấp hơn tương đối so với các ngân hàng khác do Vietinbank đã tiệm cận hết hạn mức tín dụng và vẫn chưa được cấp thêm hạn mức.

Kỳ vọng doanh thu phí tăng trưởng mạnh trong năm 2022.

Lợi nhuận khác của Vietinbank đạt mức 2.238 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với Quý 2/22 và cao hơn 17% so với Quý 1/22. Chúng tôi vẫn chưa có đủ thông tin vê nguyên nhân gia tăng về lợi nhuận khác. Nếu Vietinbank ghi nhận khoản phí trả trước theo hợp đồng banca vào khoản mục này thì lợi nhuận khác Quý 3 hơi thấp và hơi khác với các ghi nhận của nhiều ngân hàng khác.

Chúng tôi vẫn thiên về khả năng Vietinbank chưa ghi nhận khoản phí trả trước hợp đồng banca với Manulife và Vietinbank có thể sẽ ghi nhận khoản phân bổ thanh toán phí trá trước trong Quý 4/2022 giúp cho doanh thu phí tăng trưởng mạnh trong Quý cuối năm 2022.

RỦI RO:

– Rủi ro lạm phát tăng cao, kéo theo ngân hàng tăng lãi suất huy động, nhưng lãi suất cho vay khó tăng tương ứng sẽ làm giảm khả năng mở rộng NIM của ngân hàng.

– Rủi ro liên quan đến việc nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng yếu kém

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here