Dabaco đặt kế hoạch tăng trưởng 6 năm liên tiếp

0
3224

Kế hoạch tăng trưởng 6 năm

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) đặt mục tiêu tổng doanh thu (bao gồm cả nội bộ) năm 2020 đạt 13.203 tỷ đồng, tăng gần 11% so với năm trước. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 50% lên 457 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sản xuất kinh doanh chính chiếm 405 tỷ đồng.

Trong cuộc họp mới đây, Dabaco đã công bố ước tính doanh thu quý I đạt 3.248 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt trên 340 tỷ đồng, lần lượt tăng 84% và 1.600% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận đã hoàn thành 74% kế hoạch năm.

Lãnh đạo Dabaco còn cho biết sẽ căn cứ tình hình cụ thể để rà soát, xem xét việc điều chỉnh tăng kế hoạch sản xuất kinh doanh vào thời điểm thích hợp sau khi kết thúc quý II.

Dựa trên kế hoạch năm 2020, công ty cũng đưa chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng cho giai đoạn 5 năm tới. Dự kiến chỉ tiêu tổng doanh thu đến năm 2025 là 17.142 tỷ và lợi nhuận sau thuế 783 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư 2020-2025, công ty sẽ rà soát để đầu tư các dự án dở dang gồm 2 tòa nhà hỗn hợp Lotus Central 15 tại đường Lý Thái Tổ và tòa nhà 29 tầng tại TP Bắc Ninh; triển khai các dự án đã được phê duyệt như dự án đường H2 theo hình thức BT và các dự án đối ứng tại Khu đô thị Vạn An, Phong Khê, dự án nhà ở xã hội phường Khắc Niệm, khu nhà ở thị trấn Hồ, dự án tổ hợp trung tâm thương mại tại phường Đại Phúc…

Dabaco cũng đầu tư các dự án chăn nuôi tại các địa phương có quỹ đất như tổ hợp chăn nuôi lợn giống và thương phẩm tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước với tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng, khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình có mức đầu tư 505 tỷ đồng, khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa có quy mô 655 tỷ đồng…

Chia cổ tức 25% cho năm 2020

Năm 2019 là năm khó khăn với ngành nông lâm nghiệp và thủy sản với mức tăng trưởng thấp, trong đó ngành chăn nuôi phải đối mặt với với dịch tả lợn châu Phi từ tháng 2/2019 lan rộng ra toàn quốc và không có vắc xin phòng chống

Theo đó, Dabaco ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 305 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch và giảm 15% so với kết quả năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm 9% về 3.349 đồng.

Với kết quả đó, công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức tỷ lệ 15% cho năm 2019, bao gồm 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu. Công ty cũng trả cổ tức bổ sung cho năm 2018 với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu. Tổng khối lượng dự kiến phát hành là 13,7 triệu cổ phiếu.

Cho năm 2020, công ty đề xuất mức chia cổ tức 25% trên mệnh giá, trong đó có 15% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Số lượng phát hành dự kiến là 10,5 triệu cổ phiếu, HĐQT sẽ quyết định thời gian chi trả cụ thể.

Nguồn: NDH

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here