Đang trong quá trình đầu tư, PAP không có doanh thu trong 9 tháng

0
87

Bước sang quý 3, CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP) tiếp tục không có doanh thu, nâng lỗ ròng sau 9 tháng lên hơn 6 tỷ đồng.

Riêng quý 3, PAP lỗ ròng gần 5 tỷ đồng, do không có doanh thu nhưng phải trả chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tư vấn và quản lý dự án, chi phí tài chính phát sinh từ hoạt động huy động vốn để đầu tư vào dự án và các chi phí khác.

Tương tự giải trình ở 2 quý trước, PAP cho biết Công ty là doanh nghiệp dự án, hiện đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, do đó chưa có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty đang dần bước vào giai đoạn thi công dự án nên chi phí quản lý doanh nghiệp cũng do đó mà phát sinh tăng lên.

Mặt khác, trong quý 3/2022, Công ty phát sinh thu lãi tiền gửi tại các ngân hàng thương mại, đồng thời phát sinh khoản tiền đi vay để chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng và hợp đồng thực hiện dự án. Tuy nhiên, theo Thông tư 78/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp: “Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư. Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư”.

Căn cứ quy định trên, với khoản tiền gửi phát sinh trong quý 3, Công ty không hạch toán vào doanh thu tài chính, dẫn đến tổng các khoản doanh thu trên báo cáo kết quả kinh doanh bằng 0.

Như vậy, sau 3 quý lỗ liên tiếp, PAP ghi nhận lỗ ròng 9 tháng năm 2022 hơn 6 tỷ đồng.

Cuối quý 3/2022, tổng tài sản của PAP tăng 11% so với đầu năm, đạt hơn 1,772 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 12%, lên gần 1,702 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm 91% tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tăng 12% so với đầu năm.

Nợ phải trả của PAP chủ yếu nằm ở dư nợ vay ngắn hạn gần 230 tỷ đồng, gấp 4.2 lần đầu năm.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here