Danh sách 62 mã HOSE bị cắt margin trong quý 4

0
73

Ngày 04/10, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo danh sách 62 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2022.

Danh sách này bao gồm 19 mã thuộc diện bị cảnh báo: CIGDLGDXVFLCGABHAIHNGITANVTOGCPITPTLRDPSCDSMATCRTNITTFVOS.

18 thuộc diện bị kiểm soát: AMDASTHAGHOTHU1HU3HVNJVCLHGMCGPMGQBSSIISJDTDHTGGUDCVFG.

15 mã có lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên là số âm: AGMASPBCEHASKHPLECMHCPOMPSHPTCPVDSBVSJFVDSVIP.

Ngoài ra còn có một số trường hợp khác bị cắt margin do thời gian niêm yết dưới 6 tháng, có kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm thuế hay chậm công bố thông tin báo cáo kiểm toán 2021 quá 5 ngày làm việc.

Cổ phiếu những doanh nghiệp lớn khác như HVN của Vietnam Airlines, HAG của Hoàng Anh Gia Lai vẫn tiếp tục bị cắt margin quý 4 do đang trong diện kiểm soát, LHG của Long Hậu dừng ký quỹ do chậm nộp báo cáo…

Đáng chú ý nhất là việc cổ phiếu VIC của Vingroup đã được cấp margin trở lại do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên là số dương.

Danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện cắt margin trong quý 4/2022

Nguồn: HOSE

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here