Đầu tư LDG (LDG) điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận 700 tỷ đồng xuống 601 tỷ đồng

0
530

(ĐTCK) Theo tài liệu ĐHCĐ mới công bố, CTCP Đầu tư LDG (LDG) đưa ra trình tờ trình điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2020 với doanh thu 2.133 tỷ đồng, giảm 23% và lợi nhuận sau thuế 601 tỷ đồng, giảm 14% so với kế hoạch ban đầu 700 tỷ đồng.

Do thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, đồng thời để HĐQT chủ động trong việc tìm kiếm, quyết định các dự án đầu tư hiệu quả, nên HĐQT trình cổ đông giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc đầu tư và phân phối dự án với số lượng và qui mô vốn không hạn chế.

Đồng thời, xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty, cụ thể giao HĐQT quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con (và ngược lại) với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh không vượt quá 20% tổng tài sản ghi trong BCTC gần nhất của công ty đã được kiểm toán.

Ngoài ra, tài liệu ĐHCĐ cũng đưa ra tờ trình danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện HĐQT có 5 ứng viên, trong đó có 4 ứng viên do nhóm cổ đông đề cử, bao gồm ông Lê Văn Hưng, Nguyễn Minh Khang, Ngô Ngọc Huyên và Lê Văn Vũ. Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT đương nhiệm tự ứng cử.

Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát gồm ông Từ Minh Lý, ông Nguyễn Văn Bang và bà Nguyễn Thị Yến Chi.

Nguồn: Tinnhanhchungkhoan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here