Đầu tư: Quy tắc nắm giữ 8 tuần

0
93

Đây là một ngoại lệ không tuân theo quy tắc chốt lãi trong đầu tư ở mức 20-25%, quy tắc này sẽ giúp bạn nắm giữ chặt các siêu cổ phiếu để thu được những khoản lãi rất lớn.

Nếu cổ phiếu của bạn tăng hơn 20% từ điểm mua lý tưởng trong vòng 3 tuần kể từ điểm phá vỡ nền giá thích hợp, hãy giữ nó trong ít nhất 8 tuần vì đây có thể là mọt siêu cổ phiếu. Tuần xảy ra điểm mua phá vỡ nền giá được tính là Tuần số 1.

Nếu một cổ phiếu có sức mạnh để nhanh chóng nhảy vọt trên 20% khỏi một nền giá thích hợp, nó có thể có những yếu tố cần thiết để trở thành một cổ phiếu mang lại cho bạn chiến thắng cực kỳ lớn. Quy tắc nắm giữ 8 tuần giúp bạn xác định các cổ phiếu như thế và giúp bạn ngồi yên để bạn có thể gặt hái những phần thưởng tiềm năng từ các siêu cổ phiếu.

Quy tắc này nên được áp dụng cho các cổ phiếu dẫn dắt thị trường thực sự, chứ không phải những cổ phiếu già cỗi. Công ty đó nên có cơ bản mạnh và những đặc điểm CANSLIM ® khác, bao gồm cả sự bảo trợ của các tổ chức.

Đầu tư: Quy tắc nắm giữ 8 tuần

Hãy ngồi yên xuyên suốt đợt bán tháo ngắn hạn

Khi một cổ phiếu nhanh chóng tăng hơn 20% chỉ trong vài tuần, có khả năng một số nhà đầu tư sẽ chốt lãi – điều đó có thể khiến cổ phiếu bị kéo ngược, đôi khi bị kéo ngược rất mạnh.

Vì vậy, hãy hiểu rằng các cổ phiếu kích hoạt quy tắc nắm giữ 8 tuần thường bị bán tháo khá mạnh, đôi khi điều này xảy ra trong suốt giai đoạn nắm giữ. Quy tắc này giúp bạn ngồi lại ở cổ phiếu xuyên qua đợt bán tháo đó và tránh bán mất quá sớm.

Ví dụ quy tắc nắm giữ 8 tuần

Sau khi nắm giữ 8 tuần, bạn nên bán hay giữ tiếp?

Khi 8 tuần trôi qua kể từ điểm mua ban đầu , bạn có thể bán để chốt lời hoặc tiếp tục nắm giữ. Nếu bạn đã có một món lợi nhuận lớn, và hành động trên biểu đồ và thị trường chung vẫn còn mạnh, bạn có thể tiếp tục nắm giữ và xem câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào. Nó có thể là một cổ phiếu mang lại khoản lợi nhuận thậm chí còn lớn hơn nữa.

Ngoài ra, có một quy tắc khác giúp bạn ôm chặt các siêu cổ phiếu là quy tắc 7 tuần, quy tắc này được phát triển bởi các đệ tử chân truyền của W. O’Neil, cũng giúp bạn giữ chặt các cổ phiếu mạnh nhất theo xu hướng. Quy tắc được mô tả trong cuốn sách chúng tôi vừa biên dịch “Giao dịch như đệ tử chân truyền của O’Neil.

Theo Investor Business Daily, Happy Live

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here