Đề nghị giảm kiểm toán doanh nghiệp, thêm hai sở giao dịch chứng khoán vào kế hoạch

0
82

Đa số ý kiến tại Ủy ban Tài chính –  Ngân sách của Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước cắt giảm các cuộc kiểm toán tại các doanh nghiệp, có ý kiến đề nghị bổ sung kiểm toán hai Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội TP.HCM.

Trụ sở Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội .

Báo cáo thẩm tra dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa được Ủy ban Tài chính  – Ngân sách gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, Kiếm toán Nhà nước đã gửi báo cáo đến Quốc hội dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2023, gồm 139 nhiệm vụ, giảm 39 nhiệm vụ so với năm 2022.

Đa số ý kiến thành viên Ủy ban thẩm tra đề nghị KTNN tiếp tục rà soát, cắt giảm số cuộc kiểm toán trong năm 2023, tập trung các cuộc kiểm toán phục vụ cho quyết toán NSNN và các cuộc kiểm toán chuyên đề quan trọng; cắt giảm chủ đề và số lượng các cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán lĩnh vực đầu tư xây dựng, chương trình, dự án, lĩnh vực doanh nghiệp.

Cụ thể, về lĩnh vực đầu tư xây dựng, chương trình và dự án được dự kiến thực hiện 26 cuộc kiểm toán. Ủy ban của Quốc hội phân tích, báo cáo của KTNN đã nêu do việc giải ngân năm 2021, 2022 đạt thấp, tiến độ thực hiện một số dự án thuộc kế hoạch kiểm toán chậm, dẫn đến phải điều chỉnh giảm do chưa có khối lượng thực hiện để kiểm toán.

Tuy nhiên, dự kiến kế hoạch năm 2023, KTNN vẫn tiếp tục dự kiến kiểm toán một số công trình, dự án trọng điểm mới khởi công hoặc có khối lượng thực hiện thấp.

Vì vậy, đa số ý kiến đề nghị KTNN rà soát, cắt giảm các cuộc kiểm toán trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Cân nhắc việc lựa chọn các dự án mới bắt đầu triển khai, dự án đang dở dang, ít khối lượng hoàn thành để tránh phải điều chỉnh giảm kế hoạch do chưa có khối lượng thực hiện để kiểm toán nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm toán.

Từ phân tích trên, đa số ý kiến của Ủy ban đề nghị KTNN chỉ tập trung kiểm toán các dự án có quy mô từ nhóm A trở lên đã hoàn thành để phục vụ cho công tác quyết toán dự án. Cân nhắc không xây dựng kế hoạch kiểm toán riêng các dự án có quy mô từ nhóm B trở xuống (trừ các dự án Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải kiểm toán ngay trong năm 2023.

Theo đó, các dự án có quy mô từ nhóm B trở xuống, trường hợp cần thiết phải kiểm toán, đề nghị lồng ghép trong quá trình kiểm toán quyết toán NSNN hằng năm của các bộ, ngành, địa phương

Về lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính – ngân hàng, đa số ý kiến tại cơ quan thẩm tra cũng đề nghị KTNN rà soát, cắt giảm các cuộc kiểm toán tại các doanh nghiệp để các doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế.

Trong thời gian vừa qua, các doanh nghiệp chịu tác động rất lớn của đại dịch Covid 19, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chỉ nên lựa chọn một số ít doanh nghiệp ít chịu sự tác động của đại dịch để tổ chức kiểm toán. Nội dung kiểm toán bảo đảm tính chuyên sâu, toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm toán, cơ quan của Quốc hội phân tích.

Báo cáo thẩm tra cũng phản ánh có ý kiến đề nghị bổ sung kiểm toán Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM trong năm 2023.

Với kiểm toán chuyên đề, Ủy ban đề nghị KTNN tăng cường kiểm toán việc thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, tiền tệ; thị trường bất động sản; những vấn đề liên quan đến nợ công, bội chi ngân sách, tín dụng ngân hàng, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, kinh phí chuyển nguồn hàng năm và hoạt động của một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các dự án yếu kém, thua lỗ..

Trong tổ chức thực hiện, cơ quan của Quốc hội lưu ý thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng ngay trong lực lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thanh tra chuyên ngành đối với các Đoàn, tổ kiểm toán, các kiểm toán viên nhà nước trong quá trình kiểm toán để phòng, tránh hiện tượng tiêu cực, gây khó khăn cho các đơn vị được kiểm toán.

Ủy ban thẩm tra cũng đề nghị nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc của cán bộ, công chức, kiểm toán viên. Tăng cường giáo dục về đạo đức, văn hoá ứng xử, trách nhiệm và lòng tự tôn nghề nghiệp cho đội ngũ kiểm toán viên. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp, quy trình, quy chế trong hoạt động kiểm toán.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here