Đến 20/09, tín dụng toàn nền kinh tế tăng trưởng 10.54%

0
63

Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê vừa công bố, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 10.54% (cùng thời điểm năm 2021 tăng 7.17%).

Tính đến 20/9/2022, tổng phương tiện thanh toán tăng 2.49% so với cuối năm 2021 (cùng thời điểm năm 2021 tăng 4.95%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 4.04% (cùng thời điểm năm 2021 tăng 4.28%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 10.54% (cùng thời điểm năm 2021 tăng 7.17%).

Trước xu hướng lạm phát quốc tế vẫn tiếp tục ở mức cao và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất lần thứ năm trong năm nay thêm 0.75% vào ngày 22/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh các mức lãi suất để tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi kinh tế, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Theo đó, lãi suất tái cấp vốn tăng từ 4.0%/năm lên 5.0%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 2.5%/năm lên 3.5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng từ 5.0%/năm lên 6.0%/năm.

Đồng thời, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng tăng từ 0.2%/năm lên 0.5%/năm; đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 4.0%/năm lên 5.0%/năm; riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại Quỹ tín dụng Nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô từ 4.5%/năm lên 5.5%/năm.

Thị trường ngoại tệ duy trì ổn định, tỷ giá USD/VND diễn biến linh hoạt và trong tầm kiểm soát, phù hợp với điều kiện thị trường, cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ. Thanh khoản thị trường về cơ bản vẫn được đảm bảo. Hoạt động thanh toán trong nền kinh tế diễn ra an toàn, hiệu quả, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh toán tiếp tục được hoàn thiện, thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here