DGC – Lợi nhuận sẽ ròng 2023 tốt hơn kỳ vọng. (cập nhật)

0
69

PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP DGC

KẾT QUẢ KINH DOANH:

Doanh thu thuần quý III của DGC đạt hơn 3.695 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2021. Mức tăng giá vốn so với cùng kỳ thấp hơn mức tăng của doanh thu, đạt 39,8% tương đương giá trị hơn 2.049 tỷ đồng. DGC ghi nhận lợi nhuận gộp quý III đạt hơn 1.645 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp cải thiện thêm hơn 14 điểm phần trăm từ mức 30,4% (quý III/2021) lên mức đạt 44,5%. Bên cạnh hoạt động cốt lõi, hoạt động tài chính cũng khả quan hơn khi doanh thu tăng gấp 3,5 lần, đạt hơn 143 tỷ đồng chủ yếu từ lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DGC lần lượt đạt 11.333 tỷ đồng và 4.917 tỷ đồng, tương ứng tăng 86% và tăng 342% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, tính riêng trong quý III, DGC đã ghi nhận hơn 16 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế mỗi ngày.

Tính đến hết quý III/2022, tổng tài sản của DGC đạt hơn 12.751 tỷ đồng, tăng gần 50% so với thời điểm đầu năm. Trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gấp đôi từ mức hơn 3.631 tỷ đồng lên hơn 7.382 tỷ đồng.

TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ:

Có vị thế vững chắc trong ngành. DGC là doanh nghiệp có sản lượng xuất khẩu lớn nhất Châu Á về phốt pho vàng – vật liệu quan trọng trong công nghệ sản xuất chất bán dẫn và trong ngành F&B.

Hưởng lợi từ sự thiếu hụt nguồn cung từ Trung Quốc.

Vân Nam – một trong 4 trung tâm sản xuất phốt pho vàng lớn nhất ở Trung Quốc đã thực hiện “Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng từ ngày 22/09/22 đến 23/05/23”, dẫn đến hiệu suất hoạt động của các DN phốt pho ở Vân Nam xuống còn 41% vào T10/22 từ 69% vào T9/22. Chúng tôi kỳ vọng giá phốt pho sẽ duy trì ở mức 4.600-5.300USD/tấn cho đến T6/23 trước khi giảm dần trong nửa cuối năm 2023 do 1) Trung Quốc tạm dừng chính sách hạn chế sản xuất phốt pho và 2) giá than cốc đầu vào giảm. Do đó, chúng tôi tăng LN ròng của DGC trong 2022/23 lần lượt 2,7%/7,4% so với dự phóng cũ, với động lực từ việc giá bán trung bình phốt pho tăng lần lượt 6,1% và 4,8%.

DGC hưởng lợi từ lãi suất huy động cao hơn và tỷ giá USD/VND tăng.

DGC là doanh nghiệp xuất khẩu ròng với 80% DT bằng USD trong khi chỉ 40% giá vốn hàng bán bằng USD và DGC không có nợ vay bằng ngoại tệ. Do đó, chúng tôi đánh giá DGC không có rủi ro hoặc thậm chí có lợi thế khi tỷ giá USD/VND tăng cao. Ngoài ra, với tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu thấp (16%) và tiền mặt ròng/cổ phiếu là 17.703 đồng/cp tại Q3/22, DGC có thể được hưởng mức tăng lãi suất tiền gửi hiện tại.

Thay đổi kế hoạch dự án Xút-Clo.

DGC sẽ cắt giảm sản lượng trong GĐ1 của dự án Xút –Clo Nghi Sơn từ 150.000 tấn/năm vào đầu năm 2025 xuống còn 50.000 tấn/năm trong Q3/24 nhằm tập trung đầu tư cho dự án bô xít – nhôm. Do đó, chúng tôi giảm dự phóng LN ròng năm 2025/26 từ dự án Xút-Clo lần lượt 30%/25% so với dự phóng cũ.

Tiềm năng tăng giá đến từ việc tăng giá phốt pho vàng có thể kéo dài đến năm 2023 do Trung Quốc có thể tiếp tục thắt chặt hạn chế sản xuất các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường.

RỦI RO:

1) Giá bán phốt pho điều chỉnh mạnh hơn kỳ vọng.

2) Giá điện đầu vào cao hơn.

3) Rủi ro triển khai dự án Xút-Clo sắp tới.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here