DHC tạm hoãn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

0
74

HĐQT của CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSEDHC) đã ra nghị quyết tạm hoãn đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP.

Ngày 12/10, HĐQT của DHC đã thống nhất tạm hoãn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Lý do là tình hình thị trường không thuận lợi cho việc triển khai chào bán và có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên của DHC đã thông qua phương án chào bán gần 7 triệu cp cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10%) và 2.5 triệu cp theo chương trình ESOP (tỷ lệ 3.57%) với giá 27,000 đồng/cp.

Sắp tới, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 15%, nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian chi trả dự kiến là quý 4/2022. Theo kế hoạch, DHC sẽ chỉ trả cổ tức năm 2021 với tổng tỷ lệ 50%, trong đó trả cổ tức tiền mặt 35% và trả bằng cổ phiếu 15%.

Cùng ngày, DHC cũng thông qua nghị quyết về việc triển khai góp vốn 97 tỷ đồng vào CTCP Giấy Giao Long. Thời gian góp vốn chậm nhất ngày 16/10/2022. Giấy Giao Long có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, theo đó, DHC sẽ nắm 97% vốn điều lệ tại đây.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here