ĐIỂM GIAO CẮT VÀNG – GOLDEN CROSS

0
47
1. Giao cắt Vàng là gì?
Điểm giao cắt Vàng, còn gọi là Golden Cross xuất hiện khi đường trung bình di động (MA) ngắn hạn cắt lên đường dài hạn. Golden Cross là một tín hiệu ưa thích của nhiều nhà đầu tư, cho thấy một thị trường tăng giá có thể đã bắt đầu và được củng cố bởi khối lượng giao dịch cao.
Thông thường, một điểm cắt vàng xảy ra trong ba giai đoạn:
• MA ngắn hạn nằm dưới MA dài hạn trong xu hướng giảm.
• Có xu hướng đảo ngược và MA ngắn hạn vượt lên trên MA dài hạn.
• Xu hướng tăng bắt đầu khi MA ngắn hạn nằm trên MA dài hạn.

2. Điểm giao cắt vàng hình thành khi nào?
Khi thị trường đang trong một xu hướng giảm dài hạn, đường MA50 phải nằm dưới đường MA200. Tất nhiên, sẽ không có một xu hướng giảm nào có thể kéo dài mãi mãi, do đó, một sự đảo chiều tăng xảy ra là điều tất yếu. Khi một xu hướng tăng mới bắt đầu, đường MA50 phải nằm trên đường MA200. Vậy thì, ngay tại lúc đường MA50 cắt đường MA200 từ dưới lên chính là thời điểm đánh dấu thị trường chuyển từ xu hướng giảm sang tăng.

3. Ý nghĩa điểm Giao cắt vàng
Tín hiệu này cho sự xác nhận mức trung bình của 50 chu kỳ đã vượt hơn mức trung bình của 200 chu kỳ. Điều này như một dự báo sớm cho lực mua đang mạnh dần. Thế nên, nó là một tín hiệu dự báo tăng giá.
Khi đó, đường MA50 chính là hỗ trợ gần để NĐT mua vào. Còn đường MA200 sẽ là hỗ trợ xa hơn và mạnh hơn. Giá sẽ có xu hướng phản ứng tăng trở lại khi suy giảm về 2 đường MA này.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here