DIG lãi 8 tỷ đồng trong quý I, mua cổ phiếu quỹ giá 10.918 đồng/cp

0
325

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) công bố BCTC hợp nhất quý I với doanh thu giảm 17% xuống 262 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận ròng đạt gần 8 tỷ đồng, tăng 178% so cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu của DIG, doanh thu kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất 54,8% với 147,5 tỷ đồng, giảm 18,9% là nguyên nhân chính khiến tổng doanh thu giảm. Doanh thu mảng bất động sản chủ yếu từ chuyển nhượng căn hộ dự án DIC Phoeonex, Gateway Vũng Tàu.

Giá vốn giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp còn giảm 6% đạt 62 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm đáng kể từ 20 tỷ về 6 tỷ đồng nhờ không còn khoản dự phòng tài chính 16,8 tỷ đồng trong khi chi phí lãi vay vẫn tăng mạnh từ 2,9 tỷ lên 6 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh, liên kết lãi không đáng kể trong khi cùng kỳ đạt 8 tỷ đồng; song hoạt động khác có lợi nhuận 8 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Từ các yếu tố trên, lãi ròng của DIG đạt gần 8 tỷ đồng, tăng 179% so cùng kỳ năm trước.

Đơn vị: tỷ đồng

Tại thời điểm cuối kỳ, công ty có 119 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 80% so thời điểm đầu năm. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn duy trì ở mức 225 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng 7,5% lên 4.509 tỷ đồng với chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án, chiếm 56% tổng tài sản. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên ghi nhận 1.211 tỷ đồng, khu đô thị du lịch sinh thái Đại Pước 770 tỷ đồng, chung cư B13 – Vũng Tàu Gateway là 597,5 tỷ đồng.

Công ty có 393 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn, giảm 28% so với đầu năm; vay dài hạn tăng 19% lên 867 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay trên tổng nguồn vốn ở mức 15,6%.

Doanh nghiệp đăng ký mua lại 15 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 27/3 đến 25/4 nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, tối đa hóa lợi ích cổ đông. Hết thời gian giao dịch, DIG chỉ mua được hơn 8,26 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công 55% do khối lượng đặt mua không khớp. Giá mua bình quân là 10.918 đồng/cp.

Nguồn: NDH

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here