Dư mua – dư bán là gì?

0
48

Dư mua – dư bán là gì?

Trên bảng giá chứng khoán, dư mua, dư bán phản ánh tổng khối lượng cổ phiếu đang chờ được khớp lệnh. Khi đặt mua hoặc bán, không phải lúc nào nhà đầu tư cũng có thể khớp được lệnh tương ứng. Giao dịch chỉ được thực hiện khi mức giá đặt mua lớn hơn hoặc bằng mức giá được chào bán. Do vậy, sẽ có những trường hợp việc mua và bán chưa thể thực hiện do không đạt được sự thống nhất về mức giá.

Trong khi đó, bảng giá chỉ hiển thị 3 mức giá tốt nhất được đặt mua hoặc chào bán. Vẫn còn những mức giá và khối lượng tương ứng khác mà nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch nhưng chưa đạt điều kiện. Lượng cổ phiếu chưa được giao dịch này sẽ được hiển thị tại cột Dư. Trong đó:

  • Dư bán thể hiện lượng cổ phiếu đang được chào bán nhưng chưa có người mua phù hợp.
  • Dư mua thể hiện lượng cổ phiếu đang được đặt mua nhưng chưa có người bán tương ứng.

Ví dụ về dư mua dư bán

Image 8

Nhìn vào mã BDB trong bảng giá trên đây. Với mức bán đang ở giá 13.80 nhưng nhà đầu tư chỉ muốn mua ở giá 11.40 vậy nên không có giao dịch nào được thực hiện với mã BDB ở thời điểm này (Cột Khớp lệnh không hiển thị lệnh khớp). Lúc này, toàn bộ số cổ phiếu chưa được khớp lệnh sẽ được coi là dư (Với dư mua là 10 và dư bán là 10).

Dư mua dư bán thể hiện điều gì?

Nhà đầu tư hoàn toàn có thể đánh giá mức độ thanh khoản của một cổ phiếu qua khối lượng dư mua dư bán. Một mã cổ phiếu dư quá nhiều phản ánh lượng cung – cầu không cân bằng. Nếu dư bán nhiều hơn dư mua nghĩa là cổ phiếu đang có cung lớn hơn cầu. Đây đôi khi có thể là dấu hiệu cổ phiếu sẽ xuống giá. Ngược lại, dư mua lớn hơn dư bán cho thấy lượng cầu của cổ phiếu đang lớn. Rất có thể cổ phiếu sẽ tăng giá trong thời gian tới.

Hi vọng với bài viết này, nhà đầu tư có thể hiểu cơ bản về khái niệm dư mua dư bán trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tìm hiểu ý nghĩa những chỉ số xuất hiện trên bảng giá chứng khoán tại đây.

Nguồn: Tổng hợp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here