Đường trung bình trượt MA là gì?

0
94

Đường trung bình trượt MA là gì?

Trung bình trượt (Moving Average – MA ) là giá trị trung bình tại từng thời điểm của giá chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật lâu đời và phổ biến nhất.

Ví dụ: Trung bình trượt giản đơn của 1 cổ phiếu trong vòng 20 phiên được xác định bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của chứng khoán trong 20 phiên liền trước thời điểm xác định và chia cho 20.

Cách sử dụng đường MA trong chứng khoán

Nhà đầu tư dựa vào những tín hiệu mua vào và bán ra dưới đây để nắm được cách sử dụng đường MA.

Tín hiệu mua vào: 

Là tín hiệu xuất hiện khi đường ngắn hạn vượt lên trên đường dài hạn. Cụ thể: 

  • Khi đường giá vượt lên trên đường SMA20 là tín hiệu cho xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.
  • Khi đường giá vượt lên trên đường SMA50 là tín hiệu cho xu hướng tăng giá trong trung hạn.
  • Khi đường giá vượt lên trên đường SMA100 là tín hiệu cho xu hướng tăng giá trong trung hạn.
  • Khi đường SMA20 vượt lên trên đường SMA50 là tín hiệu dài hạn xác định cho xu hướng tăng giá trong dài hạn.
  • Khi đường giá vượt lên trên đường SMA20 đồng thời đường SMA20 vượt lên trên đường SMA50 thì xu hướng tăng giá sẽ thể hiện rõ ràng khi cả 3 đường cùng chạm nhau đồng thời hướng lên. 

Tín hiệu bán ra:

Là tín hiệu xuất hiện khi đường ngắn hạn đi xuống dưới đường dài hạn. Cụ thể: 

  • Khi đường giá đi xuống dưới đường SMA20 là tín hiệu cho xu hướng giảm giá trong ngắn hạn.
  • Khi đường giá đi xuống dưới đường SMA50 là tín hiệu cho xu hướng giảm giá trong trung hạn.
  • Khi đường giá đi xuống dưới đường SMA100 là tín hiệu cho xu hướng giảm giá trong trung hạn.
  • Khi đường SMA20 đi xuống dưới đường SMA50 là tín hiệu dài hạn xác định cho xu hướng giảm giá trong dài hạn.
  • Khi đường giá đi xuống dưới đường SMA20 đồng thời đường SMA20 đi xuống dưới đường SMA50 cho thấy xu hướng giảm giá được thể hiện rõ ràng khi cả 3 đường cùng chạm nhau đồng thời hướng xuống. 

Như vậy bài viết đã cung cấp cho nhà đầu tư kiến thức về đường MA bao gồm ý nghĩa của các đường MA trong chứng khoán cũng như cách sử dụng chúng sao cho hiệu quả. Quan trọng nhất là các nhà đầu tư cần luyện tập thật nhiều, từ đó sẽ tạo ra bí quyết cho riêng mình. Chúc các nhà đầu tư thành công! 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here