FMC báo lãi ròng tăng 36% trong quý 3

0
90

CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSEFMC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2022 với kết quả tăng trưởng tích cực. 

Kết quả kinh doanh hợp nhất của FMC. Đvt: Tỷ đồng

Quý 3, FMC ghi nhận doanh thu 1,752 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng chậm hơn (6%) giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9% lên 11%, tương ứng lợi nhuận gộp tăng 27%, lên gần 191 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt 20.7 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 17%, lên hơn 13 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay hơn 5 tỷ đồng (tăng 46%).

Các chi phí khác đều đồng loạt tăng, chi phí bán hàng tăng 9% lên hơn 92 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt, gấp 6 lần cùng kỳ, lên hơn 24.6 tỷ đồng.

Một điểm nhấn khác trong quý là FMC có khoản lợi nhuận khác gấp 12 lần cùng kỳ, đạt gần 2.6 tỷ đồng. Kết quả, Công ty báo lãi ròng quý 3 gần 77 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, FMC thu về 4,491 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20% so với cùng kỳ. Chiếm phần lớn trong doanh thu đến từ việc bán thủy sản đạt gần 4,328 tỷ đồng (tăng 19%). Sau cùng, Công ty báo lãi ròng hơn 231.6 tỷ đồng, tăng 43%.

Về hoạt động tiêu thụ, trong 9 tháng, sản lượng tôm thành phẩm chế biến đạt 16,068 tấn, giảm 1.5% so cùng kỳ. Tôm thành phẩm tiêu thụ 14,543 tấn, tăng 7.8%. Nông sản thành phẩm 1,642 tấn, tăng 96% và nông sản tiêu thụ 1,450 tấn, tăng 17.5%.

Năm 2022, FMC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 5,290 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu chế biến 25,000 tấn và tiêu thụ 20,000 tấn tôm. Nông sản chế biến và tiêu thụ đi ngang với 2,200 tấn.

Kết quả hoạt động sản xuất và tiêu thụ 9 tháng đầu năm 2022 của FMC. Đvt: Tấn

Nguồn: FMC, VietstockFinance tổng hợp

Sau 9 tháng, Công ty thực hiện được hơn 77% mục tiêu lợi nhuận năm; hơn 64% sản lượng tôm thành phẩm chế biến; 72% sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm và 74% sản lượng nông sản chế biến.

Đánh giá về tình hình kinh doanh từ nay đến cuối năm, FMC cho biết do ảnh hưởng lạm phát toàn cầu nên sức tiêu thụ không cao. Từ đó, doanh số tiêu thụ không tăng mạnh ở những tháng cuối năm nhưng vẫn bảo đảm hoàn thành kế hoạch doanh số và lợi nhuận.

Các chỉ tiêu cân đối kế toán của FMC tại ngày 30/09/2022. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tại ngày 30/09/2022, tổng tài sản của FMC đạt 3,158 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Mức tăng này chủ yếu từ nguồn tài sản hữu hình khi Công ty mua sắm thêm các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải… tăng từ mức 834 tỷ đồng đầu năm lên 1,091 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản thu ngắn hạn tăng 62%, lên hơn 609 tỷ đồng (chiếm 19% tổng tài sản).

Hàng tồn kho chiếm gần 32% cơ cấu tài sản, đạt 1,004 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm, chủ yếu là thành phẩm (hơn 663 tỷ đồng).

Kỳ này, chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 272 tỷ đồng, tăng 45%, phần tăng tới từ dự án Nhà máy thủy sản Sao Ta cao gấp 2.5 lần đầu năm, hơn 201 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả tới cuối kỳ này tăng 55% so với đầu năm, lên 1,122 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Chiếm 71% tổng nợ phải trả là vay ngắn hạn hơn 798 tỷ đồng, tăng 92%. Phải trả người bán ngắn hạn tăng 56%, lên 153 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ đạt 2,036 tỷ đồng (tăng 3%), bao gồm gần 599 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tăng 12%).

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here