Giá cao su suy giảm, TRC báo lãi quý 3 kém khả quan

0
62

Trong bối cảnh giá cao su điều chỉnh giảm, kết quả kinh doanh quý 3/2022 của CTCP Cao su Tây Ninh (HOSETRC) có sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong quý 3/2022, doanh thu thuần của TRC, chủ yếu là mủ cao su, đạt gần 125 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, biên lãi gộp lại suy giảm từ 31% xuống còn 21%, khiến lợi nhuận gộp của Công ty chỉ còn gần 26 tỷ đồng, giảm 10%. Theo TRC, nguyên nhân sự sụt giảm trên đến từ giá bán mủ cao su quý 3 thấp hơn cùng kỳ, cụ thể giảm từ 40.6 triệu đồng/tấn xuống còn 39.6 triệu đồng/tấn.

Không chỉ hoạt động kinh doanh chính, hoạt động tài chính của TRC cũng không mấy khả quan khi doanh thu chỉ đạt 670 triệu đồng, giảm 91%, do cổ tức nhận từ các đơn vị góp vốn sụt giảm nghiêm trọng. Ngoài ra, lợi nhuận khác cũng giảm đến 89%, do nguồn thu từ thanh lý các vườn cao su thấp hơn cùng kỳ.

Mặt khác, chi phí phát sinh trong kỳ lại có phần tăng lên khi cả chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều lần lượt tăng 91%, 46% và 10%.

Trong bối cảnh nguồn thu suy giảm và chi phí tăng cao, TRC chỉ lãi ròng hơn 12 tỷ đồng trong quý 3, giảm 62% so với cùng kỳ. Với kết quả này, lãi ròng 9 tháng đầu năm của TRC bị kéo xuống còn 46 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của TRC. Đvt: Tỷ đồng

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của TRC tại thời điểm 30/09/2022 không thay đổi nhiều so với đầu năm, chỉ tăng 3%, lên 2,041 tỷ đồng. Trong đó, giá trị khoản mục tài sản cố định tăng mạnh nhất với 62%, lên 780 tỷ đồng; khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 22%, lên 222 tỷ đồng.

Nợ phải trả của TRC tăng 9%, lên 453 tỷ đồng, chủ yếu do khoản mục người mua trả tiền trước tăng mạnh lên 28 tỷ đồng, gấp 2.6 lần đầu năm. Đối với các khoản vay tài chính, tổng nợ của TRC giảm nhẹ 5%, về 253 tỷ đồng.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here