Giá cổ phiếu tăng tích cực, CKG tạm dừng chào bán cổ phiếu riêng lẻ

0
113

HĐQT CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (HOSECKG) ngày 21/09/2022 thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết HĐQT ngày 25/11/2021.

Nguyên nhân tạm dừng đăng ký chào bán cổ phiếu không được CKG công bố. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là Nghị quyết HĐQT ngày 25/11/2021 về đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ lại không được CKG công bố, ở cả trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) lẫn website Công ty (tính đến 13h44 ngày 23/09/2022).

Sau khi tạm dừng đợt đăng ký chào bán cổ phiếu kể trên, CKG sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, sau đó triển khai các phương án đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Về cổ tức năm 2021, CKG sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cp sẽ được nhận thêm 1 cp mới.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, CKG đã thông qua việc phát hành riêng lẻ hơn 13.4 triệu cp cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm huy động vốn để trả các khoản nợ vay, nợ phải trả cho các đơn vị thi công và tiền mua vật liệu, tiền lương, tiền công CBNV.

Do việc chào bán hơn 13.4 triệu cp không thể thực hiện trong năm 2021, cổ đông CKG lần nữa thông qua việc tiếp tục phương án phát hành kể trên tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 và dự kiến thực hiện trong năm nay.

Ngày 19/08/2022, HĐQT CKG thông qua giá chào bán cho đợt phát hành này là 15,000 đồng/cp, cao hơn giá trị số sách dựa theo BCTC hợp nhất 2021 là 11,723 đồng/cp. Nếu phát hành thành công, CKG có thể huy động số tiền hơn 201 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá chào bán của CKG lại đang thấp hơn khá nhiều so với thị giá. Tại ngày 19/08, giá cổ phiếu CKG chốt phiên ở mức 23,500 đồng/cp. Sau hơn 1 tháng, giá cổ phiếu CKG tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đang ở mức 29,250 đồng/cp (14h13 phiên 23/09), tương ứng tăng hơn 24%, trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều biến động như hiện nay. Như vậy, giá chào bán cho đợt phát hành cổ phiếu sắp tới chỉ bằng khoảng một nửa giá thị trường.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here