Giá đóng cửa điều chỉnh là gì?

0
137

Giá đóng cửa là gì?

Giá đóng cửa (Closing price) là mức giá thị trường của cổ phiếu vào thời điểm đóng cửa hay kết thúc một phiên giao dịch trên thị trường cụ thể.

Giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày hôm trước chính là mức giá tham chiếu cho phiên giao dịch ngày hôm sau. Và quy trình đó sẽ được lặp lại theo chu kỳ từ ngày này qua ngày khác trên thị trường chứng khoán.

Giá đóng cửa điều chỉnh là gì?

Giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Closing Price) là giá đóng cửa của cổ phiếu được điều chỉnh để phản ánh chính xác giá trị của cổ phiếu đó sau khi hạch toán cho bất kì hành động nào của công ty.
Giá đóng cửa điều chỉnh được coi là giá thực sự của cổ phiếu đó và thường được sử dụng khi kiểm tra lợi nhuận dựa trên dữ liệu quá khứ hoặc thực hiện phân tích chi tiết về lợi nhuận trong quá khứ.
Giá trị của giá cổ phiếu được ghi dưới dạng giá đóng cửa và giá đóng cửa điều chỉnh.
Giá đóng cửa là giá ‘thô’, chỉ là giá trị tiền mặt của giá giao dịch cuối cùng trước khi thị trường đóng cửa. Các yếu tố trong giá đóng cửa điều chỉnh là những thứ có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu sau khi thị trường đóng cửa.
Giá cổ phiếu thường bị ảnh hưởng bởi cung và cầu của những người tham gia thị trường. Tuy nhiên, một số hành động của công ty, như tách cổ phiếu (Stock split), chi trả cổ tức (Dividend) hoặc phân phối (Distribution) và phát hành quyền (Right offering), ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và các điều chỉnh giá là cần thiết để đi đến sự phản ánh chính xác về mặt kĩ thuật của giá trị thực của cổ phiếu đó.

Các loại giá đóng cửa điều chỉnh

Giá điều chỉnh trong tách cổ phiếu

Chia tách cổ phiếu là nghiệp vụ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường và giá cổ phiếu giảm đi. Mặc dù vậy, các yếu tố như giá trị vốn hóa thị trường hay hệ số P/E vẫn không hề thay đổi vì giá trị của công ty thực tế không thay đổi. Việc tách cổ phiếu thường được thực hiện khi giá cổ phiếu trên thị trường tăng quá cao làm cho các giao dịch sẽ khó thực hiện và điều này sẽ làm giảm tính thanh khoản của cổ phiếu.

Việc tách cổ phiếu không ảnh hưởng đến tổng giá trị vốn hóa thị trường của công ty, nhưng nó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty.

Ví dụ, khi Apple quyết định chia tách cổ phiếu thành bốn phần bằng nhau, các nhà đầu tư sẽ nhận được thêm ba cổ phiếu cho mỗi một cổ phiếu mà họ sở hữu. Và khi đó, giá của mỗi cổ phiếu cũng giảm xuống còn một phần tư so với giá ban đầu, nên giá trị tổng số cổ phần nắm giữ Apple của cổ đông đó sẽ không đổi.

Giá điều chỉnh trong chia cổ tức

Chia cổ tức thông thường sẽ có 2 loại bao gồm:

  • Cổ tức bằng tiền mặt: cổ đông được hưởng một mức giá định trước trên mỗi cổ phiếu nắm giữ.
  • Cổ tức bằng cổ phiếu: cổ đông được hưởng một lượng cổ phiếu bổ sung tương ứng theo tỉ lệ được công bố trước đó.

Nguyên lý giải thích cho việc cổ phiếu bị điều chỉnh giá vào khi chia cổ tức là: Tổng tài sản của mọi nhà đầu tư trước chia và sau chia đều phải bằng nhau hay tổng giá trị vốn hóa thị trường của công ty trước chia và sau chia là không đổi.

Giá điều chỉnh trong phát hành quyền

Giá đóng cửa điều chỉnh của một cổ phiếu cũng phản ánh các hoạt động phát hành quyền có thể xảy ra.

Việc phát hành quyền là việc quyền được trao cho các cổ đông hiện hữu, cho phép các cổ đông đăng kí quyền theo tỉ lệ cổ phần của họ. Điều này cũng tương tự như tách cổ phiếu, sẽ làm giảm giá trị của các cổ phiếu hiện tại, vì tăng cung sẽ làm loãng giá trị các cổ phiếu hiện có.

Pháthành quyền là việc quyền được trao cho các cổ đông hiện hữu, cho phép các cổ đông đăng kí quyền theo tỉ lệ cổ phần của họ. Điều này sẽ làm giảm giá trị của các cổ phiếu hiện tại, vì tăng cung sẽ làm loãng giá trị các cổ phiếu hiện có.

Ví dụ, giả sử một công ty tuyên bố phát hành quyền, trong đó các cổ đông hiện hữu có quyền nhận thêm một cổ phiếu cho mỗi hai cổ phiếu sở hữu. Giả sử cổ phiếu đang giao dịch ở mức $50 và các cổ đông hiện tại có thể mua thêm cổ phiếu với giá đăng kí là $45. Vào trước ngày tuyên bố, giá đóng cửa điều chỉnh sẽ được tính dựa trên hệ số điều chỉnh và giá đóng cửa.

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất về giá đóng cửa điều chỉnh. Mong rằng với những thông tin này nhà đầu tư có thể hiểu và đánh giá chính xác về giá trị của cổ phiếu cũng như hoạt động của doanh nghiệp.

Nguồn: Tổng hợp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here