GVR – Tiềm năng lớn nhưng chưa ổn định

0
78

Với thế mạnh về đất đai, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (HOSEGVR) đã tận dụng điều kiện này để phát triển nhiều mảng kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, kết quả thu được chưa thực sự ấn tượng.

Doanh thu chưa có sự bứt phá

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 vừa được công bố, HĐQT GVR đề ra chỉ tiêu doanh thu đạt 29,707 tỷ đồng, tăng 4.79% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất là 6,480 tỷ đồng và 5,340 tỷ đồng, lần lượt bằng 104.3% và 100% thực hiện năm 2021.

Như vậy, có thể coi như trong năm nay, GVR không đặt mục tiêu tăng trưởng mà chỉ cố gắng giữ vững như năm 2021, mặt khác, nhìn vào biểu đồ, ta cũng dễ thấy doanh thu và lợi nhuận của GVR có sự trồi sụt qua các năm và không giữ được mức tăng trưởng ổn định.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2016-6T2022. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: Vietstock Finance

Tập đoàn vẫn đang trong quá trình cơ cấu

Một điều đáng lưu ý là mức độ biến động doanh thu của toàn tập đoàn không nhiều, tuy nhiên, khi xét đến lợi nhuận theo từng mảng kinh doanh thì lại có sự xáo trộn rất mạnh qua từng năm. Ngay cả đối với lĩnh vực chính là sản xuất và buôn bán mủ cao su thì mức độ biến động lợi nhuận đều ở mức rất cao.

Với định hướng cơ cấu lại tập đoàn và phát triển thêm các mảng mới (có cả các mảng mà GVR chưa thực sự có nhiều kinh nghiệm như dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh điện năng) thì đây sẽ là một dấu hỏi lớn về sự ổn định của GVR.

Cơ cấu doanh thu theo mảng kinh doanh giai đoạn 2018-2021. Đvt: Phần trăm

Nguồn: VietstockFinance

Tình hình tài chính khá an toàn

Khi dùng mô hình của Standard & Poor’s để phân tích rủi ro tài chính, GVR đạt số điểm tuyệt đối, một thành tích mà ít có doanh nghiệp lớn đạt được.

Nguyên nhân phần nhiều nằm ở cấu trúc cổ đông của GVR khi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nắm phần lớn cổ phần. Nhờ vậy, GVR sẽ có khả năng “sinh tồn” rất mạnh khi nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Nguồn: VietstockFinance

Định giá cổ phiếu

Áp dụng mô hình định giá SOTP (Sum Of The Parts), ta có mức định giá lý thuyết của GVR là 27,855 đồng. Giá thị trường đang ở khá gần mức này nên không hấp dẫn.

Nếu giá rơi về dưới mức 22,300 đồng thì sẽ rất hấp dẫn để mua vào cho mục tiêu đầu tư dài hạn.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here