Habeco Hải Dương báo lãi sau thuế quý 3 tăng 95%

0
89

Theo BCTC quý 3/2022, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương (Habeco Hải Dương, HNXHAD) báo lãi sau thuế hơn 5.5 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm, lãi sau thuế của HAD gấp 3.3 lần cùng kỳ, lên gần 10.4 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của HAD. Đvt: Tỷ đồng

Quý 3/2022, HAD mang về doanh thu thuần hơn 58 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 42%, làm cho biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 22.9% lên 28.6%.

Các chi phí kỳ này đều tăng, trong đó có chi phí bán hàng (tăng 24%); chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 14%). Khấu trừ thuế và phí, sau cùng, HAD báo lãi sau thuế hơn 5.5 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ.

Theo giải trình, nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng chủ yếu do dịch COVID-19 đã được kiểm soát, nhà hàng được mở cửa trở lại bán bình thường; thời tiết thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, Công ty giữ vững được thị trường truyền thống và mở được một số điểm bán vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng nên Công ty tăng giá bán sản phẩm kết hợp với thực hành tiết kiệm trong tất cả khâu sản xuất kinh doanh.

Trong 9 tháng đầu năm, HAD ghi nhận doanh thu gần 129 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 10.4 tỷ đồng, gấp 3.3 lần cùng kỳ.

Năm 2022, HAD lên kế hoạch đạt hơn 141 tỷ đồng doanh thu và hơn 3.6 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng hơn 11% và 16% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, Công ty đã thực hiện được hơn 91% chỉ tiêu doanh thu và vượt 188% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/09/2022, tổng tài sản của HAD đạt hơn 117 tỷ đồng, tăng 30.6% so với đầu năm. Phần tăng chủ yếu đến từ khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đạt 66 tỷ đồng (tăng hơn 78%).

Trong khi đó, nợ phải trả tăng mạnh 130%, lên hơn 41 tỷ đồng, chủ yếu do phải trả người lao động gấp 4 lần đầu năm (hơn 11 tỷ đồng); thuế và các khoản phải nộp Nhà nước gấp 3 lần đầu năm (gần 14 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu đến cuối quý 3/2022 hơn 76.2 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 10.4 tỷ đồng, tăng gần 69%.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here