HAG trả một phần nợ gốc của khoản trái phiếu gần 6 ngàn tỷ đồng vay từ BIDV

0
74

Theo thông tin mới công bố, ngày 28/09, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSEHAG) đã trả 605 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016. Số dư nợ trái phiếu còn lại là 5,271 ngàn tỷ đồng.

Nguồn tiền trả nợ đến từ thu nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) và nguồn tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đây là khoản vay trái phiếu có giá trị 5,876 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) là trái chủ. Ngày đáo hạn là 30/12/2026. Tài sản đảm bảo rất nhiều bao gồm diện tích đất cao su, cọ dầu, quyền thuê đất; quyền sở hữu, khai thác rừng trồng; trụ sở văn phòng làm việc của HAG; khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Khu liên hiệp Học viên bóng đá Hoàng Anh Gia Lai,…

Tính đến cuối tháng 6/2022, nợ phải trả của HAG hơn 14.6 ngàn tỷ đồng, chiếm gần 76% trong cơ cấu nguồn vốn. Vay nợ ngắn hạn chiếm gần 3.3 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 30% so với đầu năm. Vay nợ dài hạn ở mức 5.7 ngàn tỷ đồng, không biến động nhiều.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, sản lượng tiêu thụ của HAG đạt hơn 136 ngàn con heo thịt và hơn 167 ngàn tấn chuối (gần 113 ngàn tấn chuối xuất khẩu và gần 54.5 ngàn tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc).

Nhờ vậy, Công ty thu về hơn 2.7 ngàn tỷ đồng doanh thu thuần. Trong đó, 779 tỷ đồng doanh thu từ chăn nuôi, gần 1.5 tỷ đồng doanh thu cây ăn trái và 457 tỷ đồng doanh thu phụ trợ. Cuối cùng, lãi sau thuế đạt 781 tỷ đồng.

Năm 2022, HAG dự kiến đem về 4,800 tỷ đồng doanh thu và 1,120 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 29% và gấp gần 9 lần thực hiện năm 2021. So với kế hoạch đề ra, Công ty đã thực hiện được gần 70% mục tiêu lợi nhuận năm.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here