HDG, NNC, ANV, EVS, CBS, HWS, HEC, XDH: Thông tin giao dịch cổ phiếu

0
62

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG): Ngày 14/9, CTCP Chứng khoán Bản Việt không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi đã bán 436.700 cổ phiếu HDG, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 4,85% tương đương 11,86 triệu đơn vị. 

CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC): Từ ngày 23/9 đến 22/10, CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Lê Viết Châu, đăng ký mua khớp lệnh 1,2 triệu cổ phiếu NNC, nâng lượng nắm giữ lên 9,47 triệu đơn vị, chiếm 43,32% vốn. 

CTCP Nam Việt (ANV): Trợ lý Giám đốc Doãn Chí Thiên đăng ký bán 4,99 triệu cổ phiếu ANV theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 23/9 đến 22/10, giảm lượng nắm giữ xuống 4,1 triệu đơn vị tương đương 3,1% vốn. 

CTCP Chứng khoán Everest (EVS): Từ ngày 22/9 đến 14/10, Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Việt Nam, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hải Châu, đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu EVS theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 4,77 triệu đơn vị. 

CTCP Mía đường Cao Bằng (CBS): Từ ngày 22/9 đến 18/10, Ủy viên HĐQT Nông Văn Sơn đăng ký mua thỏa thuận 800.000 cổ phiếu CBS, nâng lượng nắm giữ lên 832.200 đơn vị. 

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HWS): Từ ngày 21/9 đến 17/10, bà Trần Thị Kim Hồng, mẹ của Người phụ trách quản trị công ty Trương Nữ Như Ngọc, đăng ký mua 209.100 cổ phiếu HWS theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 209.100 đơn vị.

Cũng trong khoảng thời gian trên, bà Nguyễn Lê Thanh Uyên, vợ Phó Chủ tịch HĐQT Trương Công Hân, đăng ký mua 181.800 cổ phiếu HWS theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 181.800 đơn vị.

CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (HEC): Ngày 15/9, bà Phạm Thị Thanh Hương đã mua 320.000 cổ phiếu HEC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 7,94% tương đương 350.000 đơn vị.

CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (XDH): Từ ngày 22/9 đến 21/10, bà Nguyễn Thị Minh Tân, vợ Ủy viên HĐQT Phương Kim Thảo, đăng ký bán thỏa thuận toàn bộ 491.400 cổ phiếu XDH.

Cũng trong khoảng thời gian trên, bà Phương Thị Minh Thu, con Ủy viên HĐQT Phương Kim Thảo, đăng ký mua thỏa thuận 491.400 cổ phiếu XDH, nâng lượng nắm giữ lên 491.400 đơn vị.

Nguồn ndh.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here