Hệ số P\B là gì?

0
479

P/B = Giá thị trường của cổ phiếu (Price)/Giá trị sổ sách của cổ phiếu (Book value)

  • Hoặc Vốn hóa của cổ phiếu/Vốn chủ sở hữu (tài sản ròng)
  • Hệ số P/B cho NĐT biết giá cổ phiếu đang cao gấp mấy lần giá trị sổ sách (hoặc tài sản ròng) của doanh nghiệp
  •  Tài sản ròng = Tổng tài sản – Tổng nợ = Vốn chủ sở hữu

✅ Vì vậy phần tài sản đóng 1 vai trò rất quan trọng trong định giá bằng phương pháp P/B

✅ Tài sản được định nghĩa là những gì DN phải kiểm soát được và sinh ra lợi nhuận trong tương lai. Nếu không thỏa cả 2 tiêu chí này thì được xem là tiêu sản hoặc nợ xấu. Đây là 2 yếu tố quan trọng để áp dụng định giá theo P/B.

✅ Chính vì định giá theo giá trị tài sản ròng (vốn chủ sở hữu) nên phương pháp P/B không phù hợp cho các công ty dịch vụ, công nghệ do rất khó để định giá những tài sản vô hình, bản quyền trí tuệ, con người hoặc ở những công ty đang ở giai đoạn tăng trưởng nhanh.

✅ Ngược lại P/B phù hợp cho định giá nhóm tài chính ngân hàng, do phần lớn tài sản của các ngân hàng là các khoản trái phiếu, cho vay tín dụng, tiền gửi kho bạc… là những loại hình tài sản có tính thanh khoản cao và dễ dàng định giá theo giá trị thị trường.

P/B của ngân hàng nếu thấp hơn 1 tức thị trường đang cho rằng tài sản của ngân hàng đang sinh lời không đủ hấp dẫn hoặc nợ xấu tiềm ẩn của ngân hàng đang cao. Tức giá cổ phiếu đang giao dịch dưới giá trị sổ sách.

Stock24h

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here