HNG đã trả nợ đợt 1 số tiền 600 tỷ đồng cho HAG

0
62

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSEHNG) vừa công bố đã hoàn tất việc trả nợ đợt 1 cho CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) số tiền 600 tỷ đồng.

Số nợ còn lại gần 1,521 tỷ đồng. Tài sản nhận về là quyền sử dụng đất diện tích 9,470 ha và các tài sản trên đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hoàng Anh Andoung Meas. Ngày hoàn tất trả nợ và nhận tài sản là 28/09/2022.

Việc trả nợ và nhận về tài sản nhằm thực hiện theo cam kết giữa các bên bên gồm HAG, HNG và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID).

Cũng trong ngày 28/09/2022, HAG công bố đã trả 605 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016. Số dư nợ trái phiếu còn lại là 5,271 ngàn tỷ đồng. Nguồn tiền trả nợ đến từ thu nợ của HNG và nguồn tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đây là khoản vay trái phiếu có giá trị 5,876 tỷ đồng do BIDV là trái chủ. Ngày đáo hạn là 30/12/2026. Tài sản đảm bảo rất nhiều bao gồm diện tích đất cao su, cọ dầu, quyền thuê đất; quyền sở hữu, khai thác rừng trồng; trụ sở văn phòng làm việc của HAG; khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Khu liên hiệp Học viên bóng đá Hoàng Anh Gia Lai,…

Tính đến cuối tháng 6/2022, nợ phải trả của HAG hơn 14.6 ngàn tỷ đồng, chiếm gần 76% trong cơ cấu nguồn vốn. Vay nợ ngắn hạn chiếm gần 3.3 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 30% so với đầu năm. Vay nợ dài hạn ở mức 5.7 ngàn tỷ đồng, không biến động nhiều.

Nguồn: VietStock

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here